Take a BREAK

The Poultry Bulletin - - PDMA UPDATE -

Dwars

1 Hoen­der­agtige jagvoël (6) 4 Kluis (8) 10 Weeg­toestelle vir swaar voor­w­erpe (7) 11 Deurmekaar­spul (7) 12 Met gees­drif werk (4) 13 Tarentaal (10) 15 Per­soon wat in vyand­skap met die maatskappy leef (6) 16 Dit kom uit die stert van pluimvee (7) 20 Sy­bokke (7) 21 Kleursel vir kaas en bot­ter (6) 24 Adel­dom (10) 26 Mont Blanc is die hoog­ste berg in hi­erdie bergreeks (4) 28 Geiler (7) 29 Rooi, vle­sige uit­steek­sel op die kop van ’n man­like hoen­der (7) 30 Dieet (8) 31 Toneel­speler (6)

Af

1 Pronkvoël se hen (8) 2 Bemid­de­laar (9) 3 Gevoelig vir vleiery (4) 5 Hand­vu­ur­wapen met ’n kort loop (8) 6 In die water val (1,5,4) 7 Fles met mand­jiew­erk (5) 8 Mid­dagslapie in Spanje (6) 9 En boonop nog (5) 14 Meer kwes­baar (10) 17 Restau­rant, kafee, bistro en kafe­te­ria (9) 18 Predikantswon­ing (8) 19 Kan­netjie om in te melk (8) 22 Horingagtige bek van ‘n hoen­der (6) 23 Voor­ma­lige hoof­s­tad van die Ciskei (5) 25 Vle­sige aan­hangsel aan kalkoene se koppe (5) 27 Stam­perige plek in pad (4)

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.