Take a Break

The Poultry Bulletin - - CONTENTS -

Af

1 Stelsel van siek­te­ge­n­esing (9) 2 Ou ver­valle mure (7) 3 Beesras wat ‘n Sim­men­taler/brah­mankruis­ing is (6) 4 Vroeër Sad­dam Hus­sein se tu­iste (4) 5 Uit­blaas van asem (10) 6 Kos­bare vel of pels van ‘n skaaplam (8) 7 Gedagtenis­teken (7) 8 Ipekon­ders (5) 13 Aard­be­w­ing­shaard (10) 16 Ge­late self­be­heers­ing (9) 17 Min­i­mum lewen­speil (8) 19 Alleen gesette dia­mant (7) 21 Esels se vaars (7) 22 Evita s’n in Dar­ling (6) 23 Ver­afrikaans­ing van crux (5) 25 Vleis­beesras wat oor­spron­k­lik deur die Rhode­siese regering on­twikkel is (4)

Dwars

1 Britse vleis­skaapras (9) 6 Been­bek­leed­sel van leer (5) 9 Xilo­foon­agtige sla­gin­stru­ment van Afrika (7) 10 Lit­tekens (7) 11 Franko (6) 12 Mate­sis (8) 14 Pro­duseer rasegte diere (4) 15 Stom van ontstel­te­nis (10) 18 Uit­drukking van gevoel op die gesig (10) 20 Oos-kaapse olifant­park (4) 23 Hoen­der­agtige voëls, oor­spron­k­lik van No­ord- en Sen­traal-amerika (8) 24 Be­noud (6) 26 n ’n skel stem skreeuend bek­end 27 maak (7) Wat elke 60 minute plaasvind (7) 28 Ie­mand met goeie hoedanighede (5) 29 Ver­strooid­heid weens liefde­sake (9)

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.