A­lu­mi­ni­um-kop­seer

Tuis - - ADVICE RAAD -

Han­li Huysa­men van P­re­to­ria skryf Ek en my man is be­sig om ’n huis van geel sier­ste­ne by die see te bou. Ons het ge­vra vir brons­kleu­ri­ge ven­ster­ra­me, maar weens ’n mis­ver­stand tus­sen ons en die bou­er het hy wit a­lu­mi­ni­um­ra­me ge­ïn­stal­leer. Die geel ste­ne en wit ra­me pas glad nie by­me­kaar nie. Kan ons dalk die kleur ver­an­der son­der om die ra­me te ver­vang?

Ka­rin Cronje van Hands on C­re­a­ti­ve Buil­ding and Ma­na­ge­ment ant­woord Dit is in­der­daad moont­lik, maar laat ek jou da­de­lik waar­sku: dis ’n reus­ag­tig tyd­ro­wen­de pro­ses. Om­dat die pas­ge­ïn­stal­leer­de ven­sters splin­ter­nuut is, gaan die poei­er­verf­laag (“po­w­der co­a­ting”) nog ste­wig klou. Daar­om is die be­lang­rik­ste stap die voor­be­rei­dings­werk – en dit be­te­ken skuur en skuur en nog­maals skuur.

Gaan soos volg te werk: Be­skerm die glas met S­cot­chBlue Pain­ter’s Ta­pe (’n spe­si­a­le mas­keer­band wat nie ’n taai ge­mors in die son maak nie) waar die raam en glas by­me­kaar­kom.

Ver­dun dan ’n ontghries­vloei­stof met die naam P­rep­sol (of e­ni­ge sterk ontghries­mid­del) vol­gens die aan­wy­sings en skuur al die ra­me deeg­lik skoon met ’n ge­wo­ne kom­buis­skuur­spon­sie en dié meng­sel. Die pro­ses sal die verf laat ver­dof en sorg vir be­ter heg­ting van die nuwe verf­kleur.

Spuit die ra­me nou met ’n tuin­slang af om van al­le vui­lig­heid, s­tof en ontghries­vloei­stof ont­slae te raak, en skuur dan die a­lu­mi­ni­um­ra­me een vir een met 240-grint-skuur­pa­pier. Om­dat daar so­veel klein hoe­kies is, gaan geen e­lek­trie­se ap­pa­ra­te jou help nie – dit moet met die hand ge­doen word.

Ek sou voor­stel dat jy een ven­ster op ’n slag ta­kel. Kyk hoe dit gaan en be­sluit dan of jy kans sien vir al die an­der.

So­dra die a­lu­mi­ni­um­raam glad is en jy te­vre­de is met jou skuur­werk, kan jy die raam met ’n op­los­mid­del en ’n lap­pie skoon­vee voor jy verf.

Die bes­te is om dan eers ’n ets­grond­laag as die ba­sis vir die verf aan te wend. Vra jou verf­ver­skaf­fer vir die bes­te een wat jou sak gaan pas.

Die fi­na­le stap is om twee lae verf aan te wend. Hier is twee keu­ses: óf ’n o­lie­ba­sis­verf óf ’n twee­pak-po­li­u­re­taan. In­dien jy nog nie voor­heen met twee­pak-ver­we ge­werk het nie, sou ek voor­stel dat jy ’n o­lie­ba­sis­verf met ’n goeie kwas aan­wend. Hoe­wel dit ’n tyd­sa­me taak is, gaan dit ver­se­ker dat jou verf nie met­ter­tyd af­dop nie.

Vir nog in­lig­ting, sien hands­on­cre­a­ti­ve.co.za.

Die Tuis- re­dak­sie pro­beer al­le vrae be­ant­woord, maar kan nie op elk­een per­soon­lik re­a­geer nie. Tuis be­hou die reg om vrae te re­di­geer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.