Groen-kan­toor­week

Tuis - - BLOKRAAI#76 -

Moe­nie ver­geet om tus­sen 20 en 24 A­pril ’n plant kan­toor toe te b­ring nie! Bui­ten dat dit kleur en at­mos­feer in­bring, het na­vor­sers be­vind dit ver­wy­der stow­we wat die lug be­soe­del, be­vor­der ’n ge­voel van wel­stand en ge­sond­heid en ver­be­ter werk­ne­mers se mo­reel.

Plan­te wat heel­wat lig vra, maar nie di­rek­te son­lig wat die blare kan brand nie, sluit blom­plan­te, vet­plan­te en plan­te met leer­ag­ti­ge blare in. Ma­ti­ge lig is ge­skik vir die mees­te va­rings, as­ook die blaar­plan­te Ca­lat­hea, Dief­fen­ba­chia en Ma­ran­ta, ter­wyl die Agla­o­ne­ma, S­pa­thip­hyl­lum en Aspi­dis­tra net in lae lig moet groei. Ge­bruik ’n kom­mer­si­ë­le pot­grond-meng­sel pleks van tuin­grond, wat on­kruid en gif­stow­we kan be­vat.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.