Os­te­o­ar­tri­tis in troe­tel­die­re

Tuis - - TROETELDIE­RE -

John My­burgh van Jo­han­nes­burg skryf My ou­er la­bra­dor-krui­sing is dol oor stap­pies en ha­di­das jaag, maar hy be­weeg dees­dae sta­di­ger. Dit lyk of hy pyn in sy reg­ter­ag­ter­been het. Wat kan die pro­bleem wees?

Dr. Guy Fy­vie, vee­art­se­ny­kun­di­ge ad­vi­seur by Hill’s Pet

Nutri­ti­on SA, ant­woord Dit is klas­sie­ke te­kens van os­te­o­ar­tri­tis, die al­ge­meen­ste oor­saak van chro­nie­se pyn by hon­de. Os­te­o­ar­tri­tis is ska­de en in­flam­ma­sie in ’n ge­wrig en die om­rin­gen­de weef­sel; dit ver­oor­saak pyn, soms swel­ling en min­der be­weeg­lik­heid. Ge­wrig­te “ver­slyt” ge­woon­lik weens ou­der­dom, en die si­tu­a­sie word ver­er­ger deur ek­stra ge­wig of iets soos heup- of elm­boog-dis­pla­sie, wat vir ja­re on­ont­dek kan wees.

Kyk ook uit vir dié te­kens: Jou hond staan moei­lik op (ver­al in koue weer) en suk­kel met trap­pe en on­ge­lyk op­per­vlak­ke. Hy kan ook bit­sig wees om­dat hy pyn­li­ke kon­tak wil ver­my – wees ver­al ver­sig­tig as daar klei­ner hon­de en jong kin­ders is!

Laat ’n vee­arts jou hond vol­le­dig on­der­soek. Hy sal dalk ’n o­pe­ra­sie no­dig hê, of die vee­arts kan be­sluit om op pyn­be­heer en gro­ter be­weeg­lik­heid te fo­kus. ’n Spe­si­a­le di­eet en an­ti-in­flam­ma­to­rie­se me­di­ka­sie vir hon­de, wat goeie pyn­ver­lig­ting bied, kan ’n merk­ba­re verskil maak. Agt uit 10 ei­e­naars sê hul troe­tel­dier loop, speel en staan mak­li­ker op se­dert hul­le Hill’s P­res­crip­ti­on Diet j/d-kos kry. Dis die e­nig­ste kos wat kli­nies be­wys is dat dit be­weeg­lik­heid bin­ne net 21 dae ver­be­ter.

E­ni­ge ek­stra ge­wig sit span­ning op die ge­wrig­te, so dis be­lang­rik dat jou hond nie oor­ge­wig is nie. Hill’s P­res­crip­ti­on Diet Me­ta­bo­lic + Mo­bi­li­ty kom­bi­neer die voor­de­le van ge­wigs­ver­lies en ge­son­de ge­wrig­te.

Fi­sio- en/of hi­dro­te­ra­pie kan voor­de­lig wees; vra jou vee­arts om jou na ’n re­ha­bi­li­ta­sie­sen­trum te ver­wys. Jy kan jou hond self sag­gies mas­seer en ’n warm­wa­ter­sak (nie te warm nie) ge­bruik. Daag­lik­se ma­ti­ge, la­eim­pak-oe­fe­ning is be­lang­rik – stap of swem ge­reeld met jou hond. Hy moet net nie spring nie, en moet nooit só oe­fen dat hy pyn er­vaar nie.

Klein ver­an­de­rin­ge aan sy om­ge­wing sal ook help: Sorg dat sy kos en wa­ter bin­ne mak­li­ke be­reik is, dat hy ’n sag­te, warm bed weg van koue trek­ke het, dat hy so min moont­lik trap­pe klim en dat jou mat­te ’n gly­vas­te ba­sis het.

Al kan os­te­o­ar­tri­tis ’n pyn­li­ke siek­te wees, kan jou troe­tel­dier ’n ge­luk­ki­ge le­we lei in­dien jy die siek­te goed be­stuur.

KON­TAK hillspet.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.