Dié sjiek stads­woon­stel in P­re­to­ria was eers ’n fa­briek

Dit sit nie in elk­een se broek om ’n pak­huis in ’n bly­plek te om­skep nie, maar vir die bin­ne-ont­wer­per Fer­di Louw was dit ’n ja­re lan­ge droom wat be­waar­heid is.

Tuis - - NEWS - Deur A­man­da van Wyn­gaardt • Fo­to’s ER Lom­bard

Kre­a­tie­we, vi­su­e­le op­los­sings is Fer­di Louw se le­we.

Dié P­re­to­ri­a­ner en ei­e­naar van Pul­se C­re­a­ti­ve Con­cept De­co­ra­tors spe­si­a­li­seer in verf­teg­nie­ke op meu­bels en mu­re, as­ook bin­ne­ont­werp. En ja­re al droom hy daar­van om ’n pak­huis in sy droom­huis te om­skep.

Tuis en Fer­di se paad­jies het die eer­ste keer in 2009 ge­kruis toe hy pas sy werks­win­kel en a­tel­jee ge­skuif het na ’n ny­wer­heids­ge­bou in Ca­pi­tol Park, ’n voor­stad van P­re­to­ria.

’n Jaar ge­le­de het dié ou fa­briek se boon­ste vloer – toe nog ’n gim­na­si­um – be­skik­baar ge­word en kon Fer­di uit­ein­de­lik sy droom be­waar­heid.

Dit was ’n groot, oop ruim­te van 300 m² met ’n hys­bak-skag in die mid­del. Die e­nig­ste ver­trek­ke was ’n aan­trek­ka­mer en bad­ka­mer in die hoek.

Fer­di het da­de­lik aan die werk ge­spring. Met die ge­bruik van skerms en slim meu­bel­pla­sing is die een groot ver­trek in klei­ner “ka­mers” ver­deel. Een muur wat oor die he­le leng­te van die vloer strek is blou ge­verf, en dit het die toon aan­ge­gee vir die res van die de­kor. Ter wil­le van deur­lo­pend­heid is die he­le se­ment­vloer wit ge­verf, ter­wyl ’n bak­steen-verf­teg­niek teen van die oor­bly­wen­de mu­re kon­tras ver­leen.

Nuut­ste ten­den­se

Fer­di se styl is e­klek­ties, maar die in­kle­ding van sy New York­styl-wo­ning weer­spie­ël al­les wat tans die bo­toon voer in die de­kor­wê­reld: teks­tuur­ry­ke flu­weel, tro­pie­se de­tail, in­dus­tri­ë­le af­wer­kings, tref­fen­de ver­sa­me­lings o­ral – en die mooi­ste meu­bels, waar­on­der vin­ta­ge-vi­niel­kom­buis­stoe­le uit die mid­del van die vo­ri­ge eeu.

“Vir kli­ën­te doen ek al­tyd ’n goed be­plan­de voor­leg­ging, maar in my eie huis maak ek staat op ge­voel,” ver­dui­de­lik hy. “Soms be­plan ’n mens iets en dan werk dit nie; an­der din­ge val weer een­vou­dig in plek.”

En moe­nie dink hy het voor die voet nuut ge­koop nie. “Ek glo in her­ge­bruik; dit wat ek het moet ek laat werk in die spa­sie tot my be­skik­king.

“Vir my gaan dit eer­der oor meu­bel­stuk­ke red, af­stof en ’n e­re­plek gee. Wan­neer ek na vei­lings en pand­jies­win­kels gaan, sien ek po­ten­si­aal in al­les en dan jeuk my vin­gers om ’n stuk te neem en dit nu­we le­we te gee.”

Fer­di wou graag ’n tuin in sy a­tel­jee­woon­stel hê, toe laat druk hy ’n tro­pie­se to­neel op deur­sig­ti­ge vi­niel en plak dit oor die staal­raam­ven­ster by die kom­buis.

Fer­di se raad vir pak­huis-om­ska­ke­lings

• Be­gin met ’n skoon doek so­dat jy nie te veel op die struk­tuur fo­kus nie. Die mak­lik­ste ma­nier om dit reg te kry is deur al­les eers wit te verf.

• Deel daar­na die spa­sie op in denk­beel­di­ge ver­trek­ke en skort dit af met skerms, ’n groot fo­kus-kas of ’n kuns­werk.

• Ont­hou deur­gaans om die ruim­te as ’n ge­heel te be­plan en nie el­ke ver­trek in i­so­la­sie nie.

• Rig die ruim­te ge­mak­lik in so­dat die leef­ver­trek­ke aan­een­vloei maar an­der de­le, soos die gas­te­ka­mer, meer pri­vaat­heid het.

• Jy het nie ’n ar­gi­tek no­dig nie; be­lê eer­der in ’n goeie bin­ne­ver­sier­der of in­te­ri­eur­ont­wer­per om jou te help met die ruim­te­li­ke be­plan­ning.

• Om die tem­pe­ra­tuur in ’n groot, oop ruim­te te re­gu­leer kan ’n ta­me­le­tjie wees. Kies dus ’n plek wat noord en wes front so­dat dit warm ge­noeg is in die win­ter. K­lein ven­sters na­by die pla­fon bring ge­noeg hit­te in, maar sal dit nie te warm maak in die so­mer nie. In­stal­leer groot waai­ers vir koel­te in die so­mer; dit pas som­mer ook by die sol­der-voor­koms.

• Groot ver­trek­ke met hoë pla­fon­ne kan mak­lik ’n eg­go hê; be­lê in mat­te vir be­ter a­koes­tiek.

• ’n Sol­der­ruim­te se aan­trek­kings­krag is sy spa­sie en lig. Maar saans is daar nie na­tuur­li­ke lig nie en buis­lig­te het geen at­mos­feer nie, daar­om is vloer- en ta­fel­lig­te baie be­lang­rik; dit help ook om ver­skil­len­de funk­si­o­ne­le ruim­tes te de­fi­ni­eer.

Huis­plan­te soos va­rings, woes­tyn­ro­sies (E­che­v­e­ria) en an­der vet­plan­te, ba­ba-se-tra­ne (So­lei­ro­lia so­lei­ro­lii ) en ’n wil­de­vy in pot­te sluit aan by die groe­nig­heid teen die kom­buis­ven­sters. Daar­by sit Fer­di ook graag loof wat lank hou, soos groot...

[ ] HOOF­SLAAP­KA­MER Die hoof­slaap­ka­mer met sy sleebed is luuks en het ’n ro­man­tie­se ge­voel dank­sy ’n groot mus­kiet­net en trom­mel. Die swart pa­ne­le is die ag­ter­kant van die wê­reld­kaart in die sit­ge­deel­te; Fer­di het dit met swart­bord­verf ge­verf en ’n...

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.