LOCAL IS LEKKER

Tuis - - KOS & DRANK -

Ur­ba­no­lo­gi, ’n eet­plek by die be­kroon­de Mad Gi­ant-brou­e­ry in Jo­han­nes­burg, on­der­streep sy toe­wy­ding tot ’n meer volhoubare e­ko­stel­sel met Pro­ject 150 waar­vol­gens al die be­stand­de­le, bui­ten spe­se­rye, bin­ne 150km van die re­stau­rant verkry word. Sjef Jack Coet­zee se spys­kaart is in lyn met die “slow food”-be­na­de­ring om goeie ver­hou­dings met verskaffer­s op te bou; die af­stand in ki­lo­me­ter wat die kos van sy punt van oor­sprong na die ta­fel ge­reis het, word op ’n kaart aan­ge­dui. Be­soek ur­ba­no­lo­gi.co.za vir nog in­lig­ting.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.