Op­los­sing vir Blokraai nr. 125

Tuis - - TOONVENSTE­R -

Kom­pe­ti­sie­re­ëls

1 E­nig­ie­mand in Suid-A­fri­ka mag deel­neem, bui­ten werk­ne­mers van Me­dia24, die kom­pe­ti­sie­bor­ge, hul fi­li­a­le, ad­ver­ten­sie- en pro­mo­sie­a­gent­skap­pe en hul ge­sins­le­de.

2 Pryse word toe­ge­ken aan die eer­ste korrekte in­skry­wings wat ge­trek word en wenners sal te­le­fo­nies of per e-pos in kennis ge­stel word.

3 SMS-kom­pe­ti­sie­wen­ners word luk­raak uit al die SMS-in­skry­wings ge­kies.

4 Die or­ga­ni­seer­ders se be­slis­sing is fi­naal en geen kor­re­spon­den­sie sal daar­oor ge­voer word nie.

5 Pryse kan nie ver­an­der, oor­ge­dra, uit­ge­stel of vir kon­tant ge­ruil word nie.

6 Die o­nus rus op kli­ën­te om die pryse te verskaf. Tuis kan nie ver­ant­woor­de­lik ge­hou word vir pro­ble­me met en ver­tra­gings in die ge­stand­doe­ning van die pryse nie.

7 Pryse moet bin­ne 6 maan­de ná ken­nis­ge­wing op­ge­ëis word; uit­stel sal slegs ver­leen word in­dien die bor­ge skrif­te­lik daar­toe in­stem.

LET WEL Weens va­ri­a­sies in die druk­pro­ses is verf­kleu­re in die tyd­skrif nie nood­wen­dig ’n wa­re weergawe van die be­trok­ke pro­duk nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.