[WIL JY OOK OP JOU DAK PLANT?]

Tuis - - STADSTUIN -

Hoe mooi dié daktuin ook al vir jou lyk, dis nie iets wat jy som­mer net kan aan­pak nie. An­dré K­ri­ge van Two Fi­ve Fi­ve Ar­chi­tects gee raad:

• “Dak­tui­ne is fan­tas­ties, maar kom­pleks. Die be­lang­rik­ste fak­tor wat jy in ag moet neem is die dra­ver­moë van die struk­tuur. Dit moet van so ’n aard wees dat dit die ek­stra ge­wig van die grond, die plan­te én die wa­ter kan dra. Ge­wo­ne dak­ke is nie ont­werp vir so ’n la­ding nie. Dit is nood­saak­lik dat men­se ’n in­ge­ni­eur raad­pleeg oor die ti­pe ver­ster­kings wat ’n dak no­dig het voor­dat hul­le dit in ’n tuin om­skep.”

• “Groen dak­ke is by­na al­tyd nat,” sê hy. “Drei­ne­ring so­wel as wa­ter­dig­ting is dus baie be­lang­ri­ke as­pek­te van jou be­plan­ning. Kry raad by ’n spe­si­a­lis op die ge­bied. Groen dak­ke ge­bruik ook baie meer wa­ter as ’n nor­ma­le tuin om­dat die grond nie so diep is nie. Dit is dus ’n goeie plan om die wa­ter wat weg­loop weer op te gaar vir her­ge­bruik.”

• Om nat­gooi mak­li­ker te maak be­veel An­dré aan dat jy ’n wa­ter­punt bo-op die dak aan­bring en dit met jou ge­wo­ne be­sproei­ing­stel­sel ver­bind. “En maak se­ker daar is ’n noodoor­loop van die dak af so­dat oor­tol­li­ge wa­ter ie­wers heen kan weg­vloei en nie daar op­gaar nie.”

• Daar is be­slis ar­gi­tek­to­nie­se voor­de­le aan ’n daktuin: “Dit is so­veel mooi­er om na te kyk en is won­der­li­ke i­so­la­sie. Be­plan­te dak­ke ab­sor­beer die hit­te, ter­wyl tra­di­si­o­ne­le i­so­leer­ma­te­ri­a­le ont­werp is om dit te weer­kaats. Dit bied ook ek­stra tuin­maak­plek waar grond skaars is, want in s­te­de is er­we dees­dae klein. En daar is ’n groot ver­skei­den­heid plan­te wat in dak­tui­ne aard. Raad­pleeg ’n tuin­ken­ner hier­oor.”

Die daktuin is oop vir die pu­bliek en kan Maan­dae tot Vry­dae van 07:00 tot 16:00 be­soek word. Vir groep­be­spre­kings, ska­kel 031 322 8280.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.