DIE NU­WE KA­TE­GO­RIEË*

Tuis - - KOMPETISIE -

1 SELF GE­DOEN

Dié ka­te­go­rie is vir e­nig­een wat min­stens 50% van die werk self aan­ge­pak het. As jy nie skrik vir mu­re uit­breek, te­ëls lê of ’n se­ment­vloer gooi nie, is dié ka­te­go­rie vir jou. Ont­hou, jy moet ’n uit­een­set­ting van jou uit­ga­wes voor­lê en kan wys wat jy met jou eie han­de ver­rig het. Dis waar jy kan spog met jou har­de werk en durf!

2 UIT DIE BOKS

Be­skou jy jou­self as ’n ver­nu­wen­de den­ker met die slag om iets on­ge­woons te skep? Dalk is dit ’n eko-huis, ’n toer­bus of ’n bui­te­kom­buis – skryf dan vir dié ka­te­go­rie in. Maak nie saak of jy self die werk ge­doen het of net die pro­jek be­plan en be­stuur het nie, skryf dit in on­der hier­die ka­te­go­rie.

3 O, SO MOOI

Het jy tien dui­me, of ’n vrees vir krag­ge­reed­skap? Oor­weeg dan dié op­sie. Selfs as ’n kon­trak­teur 100% van die werk ge­doen het, staan jy ’n kans om dié ka­te­go­rie te wen! So­lank jy ver­ant­woor­de­lik was vir die be­plan­ning, pro­jek­be­stuur en fi­nan­sies. * Die re­dak­teur be­hou die reg om in­skry­wings van een ka­te­go­rie na ’n an­der te skuif.

SKRYF SÓ IN

• Be­soek fix­it.tuis.co.za en volg die aan­wy­sings om aan­lyn in te skryf. • Neem fo­to’s van jou pro­jek so­ver moont­lik in na­tuur­li­ke lig. SLUI­TINGS­DA­TUM Maan­dag 27 Ok­to­ber 2019 om 12:00. Suk­kel jy om in te skryf? Stuur e-pos na S­ha­ne.Bar­[email protected]­dia24.com of s­ka­kel 021 406 3046.

DIE PRY­SE

Pry­se van R100 000 is op die spel: • Die wen­ner van el­ke ka­te­go­rie ont­vang R25 000 kon­tant. • Die naas­wen­ner in el­ke ka­te­go­rie ont­vang R5 000 kon­tant. • Die top­ne­ge-deel­ne­mers ont­vang elk R1 000 kon­tant. • Een guns­te­ling, ge­ba­seer op le­ser­stem­me, kry R1 000 kon­tant. B’s en V’s geld – kry dit op die kom­pe­ti­sie-web­blad.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.