Werk met wit

Tuis Verf Dit - - KLEUR JOU WÊRELD -

Wit is die kleur van sui­wer­heid en on­skuld. Dis hel­der en stra­lend, en b­ring dui­de­lik­heid en in­sig. Dis ook die kleur van eenvoud.

Wit be­vat al die k­leu­re van die re­ën­boog (soos sir I­saac Ne­w­ton met wit lig en ’n pris­ma ge­de­mon­streer het); op ’n gees­te­li­ke vlak be­te­ken dit on­be­perk­te po­ten­si­aal! Dis die beste kleur om ne­ga­tie­we e­ner­gie van jou af weg te lei en jou po­si­ti­wi­teit na an­der te weer­kaats.

Aan die an­der kant is wit taam­lik koud en ste­riel; daar­om skep wit kom­bui­se nie juis ’n ont­span­ne at­mos­feer vir kos­be­rei­ding nie. Dis al­tyd ’n goeie i­dee om min­stens een kleur van die re­ën­boog by wit te voeg om dit te kom­ple­men­teer. – Lien Pot­gie­ter, kleur­kon­sul­tant by the­co­lou­rop­ti­on.com

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.