Sag­te pienk en har­mo­ni­eu­se groen

Tuis Verf Dit - - KLEUR JOU WÊRELD -

Pienk is sag en teer. Maar moe­nie ver­geet dat pienk “af­ge­wa­ter­de” rooi is nie; in kleur­che­mie word pienk ge­maak van rooi met ’n tik­kie wit. Dit be­vat dus steeds die pas­sie en am­bi­sie van rooi, maar in ’n sag­ter vorm. In­te­res­sant ge­noeg is pienk 100 jaar ge­le­de met seuns ge­as­so­si­eer en blou met mei­sies, om­dat rooi ’n ster­ker kleur as blou is. Ad­ver­teer­ders en be­mar­kers het ons sie­ning so ver­an­der en be­ïn­vloed dat seuns dik­wels pienk ver­my – hul­le dink dis vir mei­sies! In kleur­te­ra­pie is pienk die kleur van lief­de vir die self.

Groen sim­bo­li­seer groei en uit­brei­ding. Dis ook die kleur van ba­lans, ’n nu­we be­gin, har­mo­nie en ver­an­de­ring. Ie­mand wat hou van groen, sal mak­lik lief­de gee en ont­vang. Groen be­vor­der har­mo­nie tus­sen die lig­gaam, ver­stand en gees. Dit hou ver­band met e­mo­si­o­ne­le vry­heid en ruim­te. Groen leer jou om son­der skuld­ge­voe­lens nee te sê. Dit leer jou ook om jou­self te re­spek­teer en waar­deer, en om jou en an­der se gren­se te re­spek­teer. Groen word ook ge­as­so­si­eer met ja­loe­sie; as jy nie jou­self en jou ga­wes waar­deer nie, is jy ja­loers op an­der. – Lien Pot­gie­ter, kleur­kon­sul­tant van the­co­lou­rop­ti­on.com

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.