Ont­werp vir ’n leef­wy­se

Tuis - - LESERHUIS -

Ge­wa­pen met ’n ru­we skets van haar nu­we huis se uit­leg en ’n el­le­lan­ge wens­lys, het Di­a­na by die ar­gi­tek Ver­non Col­lis van Col­lis & As­so­ci­a­tes gaan aan­klop. Saam het hul­le twee jaar lank ’n “ver­sa­me­ling bou­sels wat deur mid­del van be­skut­te bin­ne­ho­we en ’n loop­gang met me­kaar ver­bind is” ont­werp – met heel­wat in­spi­ra­sie uit die ar­gi­tek­tuur van die stre­ke rond­om die Mid­del­land­se See en die plaas­li­ke Wes­kus.

Links van die oor­dek­te gang is die leef­ge­deel­te, Di­a­na se a­tel­jee, ’n swem­bad en ter­ras. Die slaap- en bad­ka­mers is regs daar­van. El­ke ruim­te het ’n dak­tuin en ’n bin­ne­hof as mid­del­punt, so­dat al die ver­trek­ke op ’n bui­te­ruim­te oop­maak.

Die swem­bad­ter­ras gee toe­gang tot die dak­tui­ne, en ’n ska­du­ry­ke riet­struk­tuur met sit­plek bo die ter­ras vorm ’n spe­si­a­le hoe­kie van waar ’n mens die uit­sig in sy vol­le glo­rie kan waar­deer.

Dank­sy die uit­leg volg die koel see­bries in die so­mer sy pad deur die struk­tuur; tog is die huis in die koue maan­de be­skut teen die y­si­ge noord­wes­te­wind waar­voor die Wes­kus be­rug is.

Dis ’n wa­re toe­vlug wat Di­a­na vir haar, haar vrien­de en fa­mi­lie wat ge­reeld kom kui­er, ge­skep het. Om tyd langs die swem­bad, on­der die me­di­ta­sie­koe­pel, in die dak­tui­ne of op die s­trand, net 500 m ver, te span­deer, gee haar die groot­ste vreug­de. >>

Me­di­ta­sie is ’n be­lang­ri­ke deel van Di­a­na se le­we, daar­om was die koe­pel­vor­mi­ge me­di­ta­sie­ka­mer (bo links) die eer­ste ruim­te wat sy vir haar huis be­dink het. Die los­staan­de struk­tuur is ge­ïn­spi­reer deur die kor­beel­hui­se wat na­by Car­nar­von in die Noord-Kaap voor­kom. “Daar’s iets om­trent die vorm wat dit ’n vreed­sa­me at­mos­feer gee,” sê sy. Di­a­na doen graag “bri­cola­ge” (kuns­wer­ke saam­ge­stel uit ver­skil­len­de ar­ti­kels) in haar a­tel­jee (bo regs). In die pla­fon is ’n koe­pel met ’n blou rand in­ge­bou; dit ver­teen­woor­dig “’n sir­kel in ’n vier­kant”, die C­hi­ne­se sim­bool vir aar­de en lug.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.