Buig voor die ko­ning

Li­am be­wys hoe baie hy soos sy pa is wan­neer die ge­na­de­lo­se nu­we S­pen­cer-hoof sy spie­re bult.

TV Plus (Afrikaans) - - BOLD -

Bill S­pen­cer (Don Di­a­mont) lek sy won­de ná die uit­val oor die Sep­tem­ber­brand toe hy die S­pectra Fashi­ons-ge­bou tot am­per op die grond af­ge­brand het. Sy ge­lief­de en lo­ja­le seun Li­am (S­cott C­lif­ton) het Bill die rug toe­ge­keer en hom be­veel om “te bieg of tronk toe te gaan en my die hoof te maak in jou plek”. Om al­les te ver­er­ger het Brooke (Kat­her­i­ne Kel­ly Lang) Bill op Don­der­dag 25 Ok­to­ber ge­los toe sy uit­vind wat hy aan S­pectra ge­doen het. Maar om Brooke te­rug te kry moet op Don­der­dag 8 No­vem­ber eers wag, want Bill is net op een ding ge­fo­kus: om be­heer van sy maat­skap­py te­rug te kry en Li­am as hoof uit te skop. “Vir die eer­ste keer neem Li­am sa­ke in eie han­de en maak die maat­skap­py sy­ne. Vir die eer­ste keer be­skou Li­am sy pa as ’n teen­stan­der, nie ’n vriend nie, en hy pro­beer hom tromp­op loop,” sê S­cott uit­da­gend van die pa­seun-ge­veg.

Het Li­am al­tyd be­plan om die fa­mi­lie­be­sig­heid by Bill te gryp?

Ek dink nie Li­am is on­der die in­druk sy pa is ’n sa­ke­reus nie. Li­am weet Bill het baie hard ge­werk aan die goed ge­o­lie­de ma­sjien. Wat Li­am wil doen wan­neer hy die mag het, is om ver­an­de­rings aan te bring wat die maat­skap­py meer e­ties sal maak, met ’n be­ter beeld en re­pu­ta­sie. Die punt vir Li­am is om die mag vir goeie din­ge in te span, soos om Sal­ly (Court­ney Ho­pe) te help.

Li­am is dus die prins op die wit perd?

Ja, be­slis. Hy be­skou Sal­ly as ie­mand wat hy kan help. Li­am be­won­der men­se wat hul­self pro­beer ver­be­ter en hy haat on­reg­ver­dig­heid. Hy sien ’n kans om ie­mand te be­loon wat dit ver­dien.

Dis nie die e­nig­ste lei­ers­ei­en­skap wat hy het nie, nè?

Hy is so­si­aal be­wus. Hy stel be­lang in fi­lan­tro­pie. Ge­brek aan geld­gie­rig­heid en heb­sug. Die punt vir Li­am om hoof te wees is nie om sa­ke be­ter te doen nie, maar om dit meer e­ties te doen. Om die waar­heid te sê kan dit nie be­te­ken om sa­ke be­ter as sy pa te doen nie.

Sal Li­am Bill dop­hou?

O ja. Li­am weet Bill steur hom nie aan re­ëls nie, daar­om is daar geen ma­nier om te weet wat sy pa sal doen om sy be­sig­heid te­rug te kry nie. Bill is werk­lik ’n moei­li­ke per­soon om mee te on­der­han­del.

Bill het se­ker ’n paar goeie ei­en­skap­pe wat hul­le ver­soen kan laat raak?

Bill gee nie op nie. Hy glo aan lo­ja­li­teit van fa­mi­lie. As din­ge be­ter gaan raak, wat voor­heen dik­wels ge­beur het, sal Bill din­ge pro­beer reg­maak. Hy kan baie oor­tui­gend wees wan­neer hy be­lo­we om te ver­an­der.

So wan­neer Bill Li­am ’n druk­kie gee in wat sy kan­toor was [op Dins­dag 20 No­vem­ber], is dit nie ’n wa­pen­stil­stand nie?

Nee, dit gaan nie din­ge heel­te­mal reg­maak nie. Dit wys vir die ky­kers Bill is vas­be­slo­te om din­ge reg te stel, selfs al is Li­am nie.

Hoe gaan dit Li­am se hu­we­lik met S­tef­fy (Ja­c­que­li­ne Ma­cIn­nes Wood)

raak?

Die span­ning is reeds daar. Li­am voel al­ge­he­le ver­raad, want S­tef­fy kies heel­tyd Bill se kant. S­tef­fy meen Li­am ver­raai haar, want hy kies Sal­ly se kant.

Dis ’n ak­sie­be­laai­de sto­rie­lyn, an­ders as jul ge­wo­ne lief­des­dra­mas.

Ek weet nie of pret die reg­te woord is nie, maar dit was uit­da­gend en lo­nend. Ek wou dit reg­kry. Ek is so lief vir Don en ons al­bei ge­niet die ge­kors­wil. Dit het nie na­tuur­lik ge­voel om hom te laat weg­kyk nie, want Li­am is al­tyd die ge­dweë ka­rak­ter van die twee. Dis die eer­ste keer dat di­na­mies nie van toe­pas­sing is nie. Ek moes hom as ’n vy­and be­han­del. Dit was on­ge­mak­lik. Dan­kie tog dis net voor­gee.

Is jy en Don ook sul­ke goeie vrien­de weg van die stel?

Da­rin Brooks

Ja, ons is lek­ker pel­le. Ek, Don en (Bill se an­der seun, Wy­att, sien bl. 5 vir sy eks­klu­sie­we B­lits­vin­nig-V& A) voel of ons die

drie mus­ke­tiers is. Ons hou daar­van om saam in ’n to­neel te wees.

Don se ka­rak­ter deins nie te­rug vir ’n bakleiery nie. Het hy jou e­ni­ge raad vir hier­die kon­fron­te­ren­de sto­rie­lyn ge­gee?

Daar is ’n ge­drags­ko­de dat ak­teurs me­kaar nie ad­vies gee nie. Maar as ek iets doen wat die draai­boek nie laat werk nie, sal hy my laat weet, want ons pro­beer ’n spe­si­fie­ke punt be­reik.

Is jy e­nig­sins soos Li­am? Ek is baie an­ders. Hy is ’n i­de­a­lis en ek is ’n prag­ma­tis. Hy’s ’n op­ti­mis en ek ’n re­a­lis. Li­am is ’n reeks­ro­man­ti­kus, ek’s ’n reeks­mo­no­ga­mis. Hy spring van lief­de tot lief­de; ek is al 12 jaar in die­self­de ver­hou­ding. Li­am ver­neuk, ek nie. Ek be­won­der Li­am dat hy ’n ve­ge­ta­ri­ër is en ek wens ek het die dis­si­pli­ne. Ons leef nie in die­self­de heel­al nie. As Li­am rê­rig be­staan het sou dit ’n e­wi­ge stryd wees om die be­hoef­te te weer­staan om hom te ver­wurg.

Daar is geen be­son­der­se lief­de tus­sen Li­am (links) en sy pa, Bill, nie, maar die twee ak­teurs is bes­te vrien­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.