TERGENDE VRAAG!

TV Plus (Afrikaans) - - MOENIE MIS NIE -

Is daar iets an­ders as jou guns­te­lin­g­reeks wat jou snags wak­ker hou? Ons is hier om jou TV-pro­ble­me op te los. Hoe­kom het jul­le soms nie sto­ries oor reek­se soos Ge­troud Met Rug­by nie? – Di­na, Fa­ce­book

Ons pro­beer om so­veel sap­pi­ge, pret­ti­ge en ver­stom­men­de se­pie­sto­ries met in­tri­ges en kin­kels moont­lik in el­ke tvplus te plaas. Dit is eg­ter nie al­tyd moont­lik nie om­dat die se­pies en hul uit­ge­wers om ver­skeie re­des nie al­tyd on­der­hou­de met die be­trok­ke ak­teurs kan ver­skaf of waar­borg nie. Soms is die ak­teurs in die bui­te­land, met ver­lof of selfs nie meer deel van die reeks nie. So­dra ’n ak­teur of ak­tri­se ’n reeks ver­laat, is hul­le nie meer kon­trak­tu­eel ver­bind tot hul vo­ri­ge pro­duk­sie nie. Hul­le sal ook nie al­tyd vrae be­ant­woord nie selfs al is hul ka­rak­ters steeds op die skerm. Ons moet ook ’n druk­ke­ry-sper­tyd na­kom, wat ons in­sluit wan­neer ons on­der­hou­de en sto­rie-in­lig­ting oor reek­se aan­vra. Soms is dit nie vir die ak­teurs moont­lik om die sper­tye na te kom nie, weer om ver­skeie re­des soos her­skry­wing van die draai­boek, wat ons on­ge­luk­kig dwing om ar­ti­kels uit te gooi. In so ’n ge­val plaas ons net die ‘‘wat vol­gen­de ge­beur’’-in­lig­ting op een van die an­der blad­sye, soos bl. 28.

SMS jou vrae na 35982, of s­tuur vir my ’n e-pos na lu­[email protected]­dia24.com

Reitz – lees meer oor Ge­troud Met Rug­by op bl. 26.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.