Ek­stre­me op­tre­de

Die eko-ter­ro­ris Ni­na raak ge­weld­da­dig en ra­di­kaal.

TV Plus (Afrikaans) - - SUIDOOSTER -

Ni­na (C­har­le­ne le Roux), ’n ek­stre­me eko-ter­ro­ris, is be­sig om haar hou­vas op haar nuut­ste stu­dent Wa­de (De­an John S­mith) op Woens­dag 21 No­vem­ber te ver­loor. Tot dus­ver kon sy hom oor­tuig die van­da­lis­me vroe­ër die maand by Oos-Wes en die Aal­wyn­ap­teek was ge­reg­ver­dig, maar Wa­de be­gin sta­dig sy band met sy broer Ty (Mau­ri­ce Pai­ge) her­stel – en dit kan Ni­na nie toe­laat nie, want Ty sal Wa­de deur haar op­tre­de laat sien. Boon­op het Ni­na Wa­de se hulp no­dig met haar plan om Suid­oos­ter-Eien­dom­me te ver­nie­tig en nie­mand gaan in haar pad staan om die in­wo­ners van Rui­ter­bosch te leer om be­ter na die om­ge­wing te kyk nie.

’N GEMASKERDE VANDALIS

“Wa­de eet al­les wat Ni­na vir hom sê vir soet­koek op,” sê De­an. Wan­neer sy hom dus op Don­der­dag 22 No­vem­ber aan­raai om eer­der van Ty af weg te bly en haar te help om by Suid­oos­terEien­dom­me in te breek, doen hy dit met graag­te. Ni­na glo ie­mand moet Suid­oos­ter-Eien­dom­me ’n les leer om­dat hul­le ’n ont­wik­ke­lings­pro­jek wil be­gin wat ’n vlei­land be­dreig.

Wa­de gaps die kan­toor­sleu­tels la­ter die dag by Lee-Ann (Por­tia Joel), wat daar werk, en son- der haar me­de­we­te sluip hy na-ure ge­mas­ker by die kan­to­re in. “Hy saai cha­os so­dat dit lyk of ’n or­kaan die plek ge­tref het,” ver­tel De­an.

’N GOEIE DOEL?

Die vol­gen­de dag, op Don­der­dag 23 No­vem­ber, is Lee-Ann ver­bys­terd oor die toe­stand waar­in die kan­toor is toe sy daar in­stap. Sy bel da­de­lik haar swaer en be­sig­heids­ven­noot Ian (Abduragh­maan A­dams) om te kom help.

Dit duur nie lank voor Wa­de be­gin skul­dig voel oor wat hy ge­doen het nie. “Maar Ni­na is baie trots op sy hel­de­daad en praat hom moed in dat dit al­les vir ’n goeie doel is,” sê C­har­le­ne.

Zoe (Lau­ren Jo­seph), Wa­de se eks­mei­sie wat ook by Suid­oos­ter-Eien­dom­me werk, is ge­skok wan­neer sy sien in wat­ter toe­stand die kan­toor is en sy is ver­stom wan­neer sy la­ter die dag na beeld­ma­te­ri­aal op kring­te­le­vi­sie kyk en die gemaskerde in­bre­ker her­ken. “Zoe is se­ker dis Wa­de, maar sy hou die ver­moe­de vir eers vir haar­self,” sê De­an.

TYD OM TERUG TE BAKLEI

Die in­wo­ners van Rui­ter­bosch kom op Maan­dag 26 No­vem­ber by­me­kaar en be­sluit ge­noeg is ge­noeg, hul­le moet teen die so­ge­naam­de ter­ro­ris­te op­staan – dis nou as hul­le die groep wat hul­le trei­ter, kan op­spoor . . .

In­tus­sen be­sluit Ni­na om ’n par­ty­tjie vir Wa­de te hou om sy suk­ses­vol­le kan­toor­stroop­tog te vier. “Die par­ty­tjie ver­sterk Wa­de se ego,” ver­tel De­an. “Dit voel vir hom of hy ’n waar­de­vol­le by­drae tot Ni­na-hul­le se veld­tog ge­le­wer het en dit gee hom meer self­ver­troue dat hy hom­self nou aan hul­le be­wys het,” voeg hy by.

La­ter die dag be­sluit Zoe om Wa­de te kon­fron­teer oor wat hy ge­doen het, maar Wa­de wil niks hoor nie en daag haar uit om haar aan­ty­gings te be­wys.

DIE POLISIE SLAAN TOE

Ni­na is smoor­kwaad op Dins­dag 27 No­vem­ber wan­neer sy hoor Suid­oos­ter-Eien­dom­me gaan steeds voort met hul ont­wik­ke­lings­pro­jek on­ge­ag die moei­lik­heid wat sy en haar tra­wan­te vir die be­sig­heid ver­oor­saak het. Sy en haar vol­ge­lin­ge daag by die ont­wik­ke­lings­ter­rein op om pro­tes aan te te­ken. Dit ont­aard in ’n plof­ba­re si­tu­a­sie en Ni­na word be­seer.

C­har­le­ne sê Ni­na is die jo­sie in daar­na. “En sy be­sluit sy moet tot meer ek­stre­me ak­sie oor­gaan.”

Die polisie daag op Don­der­dag 29 No­vem­ber by Ni­na se me­di­ta­sie-a­tel­jee op om die plek te deur­soek na­dat hul­le ’n a­no­nie­me wenk ge­kry het oor Ni­na se be­trok­ken­heid by die ont­wrig­ting van die ont­wik­ke­lings­pro­jek. Maar hul­le kry geen kon­kre­te be­wy­se nie.

Die vol­gen­de dag, op Vry­dag 30 No­vem­ber, vind Wa­de uit wat is die meer ek­stre­me ak­sie wat Ni­na be­plan: sy gaan ’n bom in Suid­oos­ter-Eien­dom­me plant! Hy raak vir die eer­ste keer bang vir Ni­na, maar sal sy vrees hom die moed gee om teen haar te draai? Of dalk neem hy Ty uit­ein­de­lik in sy ver­troue . . . • Lees meer bl. 53.

Ni­na pro­beer haar hou­vas op Wa­de ver­sterk.

Ni­na en haar vol­ge­lin­ge hou ’n par­ty­tjie vir Wa­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.