Gy­se­laar­hel in T­hat­he

’n Psi­go­tie­se Mu­la­lo hou die ko­nink­li­ke toor­dok­ter ge­van­ge.

TV Plus (Afrikaans) - - MUVHANGO -

Hoof­man Mu­la­lo (Syd­ney Ra­ma­ku­e­la) hoor al se­dert Dins­dag 6 No­vem­ber stem­me en sien goed wat nie­mand an­ders kan sien nie. “Hy is ver­ward en bang,” ver­dui­de­lik Syd­ney. “Hy het geen i­dee wat met hom ge­beur nie, maar hy weet een ding: dit is die ko­nink­li­kes se skuld!” Mu­la­lo dink die voor­ma­li­ge hoof­man A­z­win­di­ni (Ga­briel Te­mu­d­za­ni) en die ko­nink­li­ke gees­te­li­ke raad­ge­wer Mu­li­mi­si (Hum­bu­la­ni Ts­ha­ra­ni) bak hom ge­me­ne poet­se en hy gaan op Don­der­dag 22 No­vem­ber tot ak­sie oor. Die ak­teur ver­tel: “Mu­la­lo neem Mu­li­mi­si as gy­se­laar en sluit hom in sy ka­mer toe. Hy dreig om Mu­li­mi­si te mar­tel en dood te maak. Dit hou ure lank aan en Mu­li­mi­si pleit die he­le tyd on­skul­dig. Mu­la­lo slaan Mu­li­mi­si met 'n sam­bok tot hy be­wus­te­loos is!” sê Syd­ney. Daar is eg­ter 'n pro­bleem: Mu­li­mi­si en A­z­win­di­ni is nie skul­dig nie.

GEESTESWÊRELD

“Die voor­va­ders straf hom,” waar­sku Syd­ney. “Hy is in Au­gus­tus deur 'n ge­regs­hof as hoof­man aan­ge­wys en het nie die ko­nink­li­ke voor­skrif­te na­ge­kom nie. Hy het din­ge op sy eie ma­nier ge­doen, wat die voor­va­ders ont­stel.” As straf, laat hul­le bo­na­tuur­li­ke din­ge met hom ge­beur. Mu­la­lo het leeu­voet­spo­re in die ko­nink­li­ke huis ge­sien [Woens­dag 7 No­vem­ber] en toe hy die ko­nink­li­ke fa­mi­lie roep om te kom kyk, was die spo­re weg. Hy hoor ook stem­me, en dit is nie die erg­ste nie, sê Syd­ney: “Hy sien dooie men­se! Soos in daai fliek [The Sixth Sen­se, 1999]. En Mu­la­lo praat met hul­le as­of hul­le be­staan. Hy raak mal.”

REG OF WEG

A­z­win­di­ni hoor wat aan­gaan en op Woens­dag 28 No­vem­ber skop hy die deur oop toe Mu­la­lo op die punt is om Mu­li­mi­si dood te maak. “A­z­win­di­ni kal­meer sy op­vol­ger en ver­tel Mu­la­lo wat hy er­vaar is 'n waar­sku­wing van die voor­va­ders wat wil hê hy moet uit­tree. “Hy luis­ter nie en gil uit hul­le het hom ge­toor,” ver­dui­de­lik Syd­ney. Die blin­de woe­de gee A­z­win­di­ni die kans om Mu­la­lo met een hou plat te slaan. Maar ter­wyl A­z­win­di­ni na sy vriend Mu­li­mi­si om­sien, ont­vlug Mu­la­lo op Maan­dag 3 De­sem­ber, le­wend om die stryd op 'n an­der dag voort te sit.

Mu­la­lo wil Mu­li­mi­si met ’n sam­bok mo­ker, maar A­z­win­di­ni (in­las) kom tot sy red­ding.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.