Kul my een keer

Hoe­wel Gloria haar nie ’n twee­de keer laat fop nie lyk dit of sy pas­toor Samson be­gin glo – tot hy ’n groot fout maak.

TV Plus (Afrikaans) - - SCANDAL! -

Die cha­ris­ma­tie­se jong pas­toor Samson N­ge­ma (Mp­ho Si­be­ko) het op die ver­keer­de voet met Gloria (Mar­jo­rie Lan­ga) weg­ge­spring op Vry­dag 30 No­vem­ber. “Moe­nie te ver gaan met Gloria nie, on­ge­ag wie jy is,” waar­sku Mar­jo­rie. “Moe­nie jou aan haar op- dring nie. Die eer­ste keer dat sy met pas­toor Samson te doen kry is wan­neer hy ge­du­ren­de e­tens­tyd by die Sa­fe N C­le­an-kan­toor be­gin preek. Gloria wil dan net haar voe­te laat rus en hier is die ou wat haar tyd in be­slag neem.” Maar wan­neer die glad­de­bek Samson ’n paar to­wer­woor­de be­gin ui­ter sit Gloria reg­op en luis­ter. “Hy praat oor suk­ses en oor. Hy praat oor won­der­wer­ke, wat baie aan­lok­lik is,” ver­dui­de­lik Mar­jo­rie. Maar Samson gaan on­be­wus ’n muur tref op Woens­dag 12 De­sem­ber wan­neer hy hom op Gloria se “skat” toe­spits.

OOP OË

Gloria is nou wa­wyd wak­ker wat se­ke­re soor­te s­ke­mas be­tref, want die jaar al­leen het sy twee keer al haar geld in ’n pi­ra­mied­ske­ma ver­loor en het les­se op die har­de ma­nier ge­leer. “Sy wil steeds vin­nig geld maak, maar sy is ver­sig­tig,” sê Mar­jo­rie. En wan­neer Gloria eers ’n i­dee kry waar­ag­ter Samson is, sal sy tot haar skan­de be­sef dat, al is sy te slim om uitgevang te word, haar vrien­de steeds ge­flous kan word as jy ’n By­bel op net die reg­te ma­nier oor hul oë trek. “Gloria is nie die Hal­le­lu­jah-ti­pe soos haar vrien­de nie. Sy is on­ver­skil­lig daar­oor en sy sal geen pro­bleem hê om dit teen hul­le te ge­bruik nie. Maar sy sal nie jou ge­loof aan­val nie,” ver­dui­de­lik die ak­tri­se. “Wat haar nou be­kom­merd maak is sy merk die pas­toor is baie oor­tui­gend en hy praat mak­lik en al­mal gaan na sy pre­ke, daar­om be­skou sy die man as ’n be­drei­ging vir haar want hy krap in haar slaai.”

SAMSON TEEN­OOR GLORIA

Ver­wag ’n woor­de­stryd op Maan­dag 17 De­sem­ber wan­neer die slu­we Gloria Samson kon­fron­teer en ’n strui­kel­blok in die pad na sy dro­me laat. Mis­kien moet haar vrien­de die een keer luis­ter na wat sy sê, want S­tok­kies (Ja­cobs Way­ne van Rooy­en) ver­moed ook on­raad op Dins­dag 11 De­sem­ber – maar dit lyk nie of hy Gloria se slag het om Samson te han­teer nie.

Die glad­de­bek Samson het sy mo­ses te­ë­ge­kom. Gloria glo nie wat Samson sê nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.