M­zan­si Week­dae 21:00

TV Plus (Afrikaans) - - WAT’S VOLGENDE -

VER­LE­DE KEER

Die dwelm­ko­nin­gin Har­riet lê haar plan­ne teen haar me­de­din­ger Di­a­mond uit, Ka­gi­so suk­kel om van sy eks-mei­sie Ka­mi­na te ver­geet, en Good­ness wou van haar ma Gra­ci­ous se ka­tel­knaap-min­naar S­chu­ma­cher ont­slae raak.

5 – 7 DE­SEM­BER

Die K­ho­zas sit hul ver­skil­le en bin­ne­ge­veg­te een­kant om Di­a­mond op te spoor en te straf om­dat hy Ka­gi­so se ver­hou­ding met Ka­mi­na ver­on­ge­luk en hul le­wens in ge­vaar ge­stel het. Gra­ci­ous ba­klei om haar ver­hou­ding te red, en ’ n vreem­de­ling kruip uit die ska­du’s tot in die K­ho­za-bin­ne­kring. Gra­ci­ous kom by die we­se van haar kwes­sies met S­chu­ma­cher uit, en Har­riet kry wat no­dig is om Di­a­mond te ver­nie­tig.

10 – 14 DE­SEM­BER

Mar­tha help Good­ness om van S­chu­ma­cher ont­slae te raak en van Gra­ci­ous se geld weg te kry, en die ho­mo­fo­bie­se Bru­tus gee sy seun B­he­ki toe­stem­ming om P­rin­ce te da­te. Gra­ci­ous mis S­chu­ma­cher se ge­sel­skap meer as wat sy be­sef, en Bru­tus gryp in om B­he­ki te red voor­dat hy moei­lik­heid kry. S­chu­ma­cher trot­seer Gra­ci­ous se be­heer­sug­ti­ge fa­mi­lie om sy lief­de te be­ly, en Di­a­mond kan nê­rens weg­kruip nie wan­neer die K­ho­za-broers, Ka­gi­so en S­ha­ka, hom op­spoor.

17 – 18 DE­SEM­BER

Vuyis­wa en Zack be­sluit om hul ver­hou­ding aan hul kol­le­gas te o­pen­baar, en Di­a­mond ont­snap na vei­lig­heid. Zack voel la­ter ver­plig om sy ro­man­se te be­ëin­dig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.