2018 OPSOMMING

Die jaar wat ver­by is het ’n paar groot ak­teurs ge­ëis . . .

TV Plus (Afrikaans) - - DIENUUS -

Jer­ry van Dy­ke Ou­der­dom: 86 Oor­saak van dood: hart­ver­sa­king (5 Ja­nu­a­rie)

Be­kend: Lut­her Ho­ra­tio van Dam in Co­ach (1989-1997). Joel Tay­lor Ou­der­dom: 38 Oor­saak: dwel­moor­do­sis (23 Jan.) Be­kend: hom­self in die Dis­co­ve­ry-reeks S­torm C­ha­sers (20072011). Mark Sal­ling Ou­der­dom: 35 Re­de: self­dood (30 Ja­nu­a­rie) Be­kend: No­ah Puc­ker­man in G­lee (2009-2015). Hy is dood ter­wyl hy op sy von­nis vir die be­sit van kin­der­por­no­gra­fie ge­wag het. John Ma­ho­ney Ou­der­dom: 77 Oor­saak: kan­ker (4 Fe­bru­a­rie) Be­kend: Mar­tin Cra­ne in Fra­sier (1993-2004), Ma­na­ge­ment in Burn No­ti­ce (2007-2013) en Hot in C­le­ve­land (2011-2014). Da­vid S­tiers Ou­der­dom: 75 Oor­saak: kan­ker (3 Maart) Be­kend: Ma­jor Win­ches­ter in M*A*S*H (1972-1983). DuShon Mo­ni­que Bro­wn Ou­der­dom: 49 Oor­saak: sep­ti­se­mie (23 Maart)

Be­kend: Con­nie in C­hi­ca­go Fi­re (2012-nou) en Ka­tie in P­ri­son B­re­ak (2005-2009). Ver­ne Troy­er Ou­der­dom: 49 Oor­saak: self­dood (21 A­pril) Be­kend: as Mi­ni Me in die Aus­tin Po­wers-flieks (1997-2002). Jack­son O­dell Ou­der­dom: 20 Oor­saak: dwel­moor­do­sis (8 Ju­nie) Be­kend: Ari Cald­well in The Gold­bergs (2013-nou). Ri­chard Har­ri­son Ou­der­dom: 77 Oor­saak: Par­kin­son­siek­te (25 Ju­nie)

Be­kend: hom­self, of­te­wel “The Old Man”, in die re­a­li­teits­reeks Pa­wn S­tars (2009-nou). Frank Par­ker Ou­der­dom: 79 Oor­saak: Par­kin­son­siek­te en de­men­sie (16 Sep­tem­ber) Be­kend: S­ha­wn Bra­dy vir by­na 25 jaar tot 2008 in Days Of Our Li­ves (1967-nou). S­cott Wil­son Ou­der­dom: 76 Oor­saak: bloed­kan­ker (6 Ok­to­ber)

Be­kend: Hers­hel G­reene in The Wal­king De­ad (2010-nou). Peg­gy M­cCay Ou­der­dom: 90 Oor­saak: ou­der­dom (7 Ok­to­ber) Be­kend: sy’t 5 Day­ti­me Em­my­toe­ken­nings ge­kry vir haar spel as die ma­tri­arg Ca­ro­li­ne Bra­dy (1983-2016) in Days Of Our Li­ves.

S­tan Lee Ou­der­dom: 95 Oor­saak: hart

stil­stand (12 No­vem­ber)

Be­kend: die man ag­ter Mar­vel Co­mi­cs, met ka­meerol­le in The Big Bang T­he­o­ry (2007nou). Ju­ne W­hit­field Ou­der­dom: 93 Oor­saak: on­be­kend (28 Des.) Be­kend: Mot­her in Ab­so­lu­te­ly Fa­bu­lous die reeks (1992-2012) en die 2016-fliek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.