S­koon­heid her­win?

Con­nie speel pop met haar nu­we as­sis­tent E­mi­le.

TV Plus (Afrikaans) - - 7DE LAAN -

Die boe­tiek­be­stuur­der Con­nie (Quin­ne Bro­wn Huff­man) se groot­ste be­geer­te is om haar s­koon­heid te­rug te kry. Haar ge­sken­de ge­sig is vir haar af­grys­lik en sy sien haar­self as ’n on­dier, die on­dier van die spro­kies. Die e­nig­ste af­lei­ding van haar pro­ble­me is haar goeie vriend­skap met haar nu­we boe­tie­kas­sis­tent,

E­mi­le (Chris­to­pher van der West­hui­zen). E­mi­le is baie dank­baar vir die werk en sal e­nig­iets doen om dit te wys. Dus, wan­neer sy op Woens­dag 16 Ja­nu­a­rie druk op hom plaas om voort te gaan met die fa­sa­de waar­in sy hom ge­ma­ni­pu­leer het, gee hy uit­ein­de­lik la­ter toe.

’N FANTASIEWÊRELD

“Con­nie speel pop met haar as­sis­tent,” ver­dui­de­lik Quin­ne. “Sy maak hom soos ’n vrou op en noem hom E­mi­ly. Sy leef haar eie skoon­heids­fan­ta­sie deur hom uit.”

Sy is dol­ge­luk­kig wan­neer sy ’n gri­meer­kwas in die hand het en E­mi­le in E­mi­ly om­skep. Dan ver­geet sy van die let­sels op haar ge­sig (lees meer in kas­sie hier­naas).

Quin­ne weet nie veel van E­mi­le af nie, maar is bly hy speel saam. “Sy weet nie pre­sies wat sy ag­ter­grond en om­stan­dig­he­de is nie, maar Con­nie voel sy is die een mens wat hom raak­sien en waar­deer.”

Maar din­ge raak te veel vir E­mi­le op Woens­dag 16 Ja­nu­a­rie en hy knak on­der die druk om E­mi­ly te wees. “Con­nie wil hê E­mi­le moet meer ge­reeld as E­mi­ly in die o­pen­baar uit­gaan. Só voel sy in be­heer en kry lek­ker dat sy die men­se flous. Sy dink haar kuns­werk word be­won­der.” Maar E­mi­le wil dit nie meer doen nie en dit lei tot ’n groot on­der­on­sie en uit­ein­de­lik steek Con­nie hom in die pad.

ERKENNING EN KONFRONTASIE

E­mi­le smeek op Don­der­dag 17 Ja­nu­a­rie by Con­nie om sy werk te­rug te kry. Hy be­loof om te doen soos sy sê en E­mi­ly te wees, en selfs op ’n date met Wil­lem (Mar­kus Ha­y­wood) te gaan. Wil­lem het E­mi­ly ’n ruk­kie te­rug raak­ge­sien en uit­ge­vra son­der om te be­sef dis E­mi­le.

Die vol­gen­de dag, Vry­dag 18 Ja­nu­a­rie, is E­mi­le in ’n toe­stand. Hy ver­tel vir Con­nie haar ver­vreem­de kê­rel An­dré (Mar­cus Mul­ler), het E­mi­ly as E­mi­le her­ken ter­wyl hy en Wil­lem uit was.

An­dré kon­fron­teer Con­nie la­ter oor wat sy doen en hoe dit le­wens kan ver­nie­tig, maar Con­nie hou haar doof. “Sy ver­kwa­lik An­dré dat hy nie ver­staan nie en in­meng, en wil niks met hom te doen hê nie,” ver­tel Quin­ne.

DIE GE­WE­TE PLA

Op Maan­dag 21 Ja­nu­a­rie be­gin E­mi­le se ge­we­te hom pla oor hoe hy Wil­lem mis­lei het. Hy skraap moed by­me­kaar en praat op Dins­dag 22 Ja­nu­a­rie met Con­nie. “Con­nie sien skie­lik die waar­heid en be­sef die ge­vaar van haar op­tre­de,” sê Quin­ne. “Sy vra E­mi­le om ver­sko­ning en pro­beer din­ge reg­maak en hom be­skerm.”

E­mi­le dink dit sal be­ter wees om iewers an­ders oor te be­gin en be­sluit op Woens­dag 23 Ja­nu­a­rie om Hill­si­de te ver­laat. Dis nou as Con­nie dit sal toe­laat.

Con­nie kleur E­mi­le in om soos E­mi­ly (in­las) te lyk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.