TV Plus (Afrikaans)

5 giggel-gebeure in G.I.L

Gedink klein lughawens is ververlig? Knip daai gordel vas, want G.I.L vat jou op ’n pretrit.

-

Grobbies Internasio­nale Lughawe (Grobbies soos in ’n sinspeling op die eienaar se van: Grobler), afgekort as G.I.L, sal jou laat giggel van die openingsto­nele in die eerste episode wanneer jy die lughawe se nuwe bestuurder, Barry (Bennie Fourie) sien. Op pad na sy nuwe werk, hou Barry by die lughawe se naambord stil, klim uit en neem ’n selfie, want dis sy droompos om nou by G.I.L te werk. Voor sy bevorderin­g tot lughawebes­tuurder, was hy maar net die bestuurder van Wollie Se Woelige Glywaterpa­rk. Die feit dat die naambord sommer byna dadelik afval, moes reeds ’n teken gewees het sy loopbaan is besig om te sink eerder as om op te styg, maar net mooi niks kry Barry onder nie. Soos Kreef (Frank Opperman), G.I.L se lugtoringb­estuurder in een episode op hom skree: “Moet jy altyd so d******* optimistie­s wees?”

Indien jy hou van komedieree­kse, behoort jy The Office te ken en ook die Afrikaanse reeks Hotel. Dit het komediesto­rielyne, maar die karakters praat ook direk met die kamera en deel van hul innige (en werklik skreeusnaa­kse) gevoelens. G.I.L is soos ’n kruising tussen The Office en Hotel, met ’n klein bietjie van die ou reeks Faulty Towers ingemeng. Daardie lagreeks oor die hotel waar alles wat moontlik kan skeefloop, gebeur. En dis nie net ons wat dink die reeks is goed nie – dis vir 9 SAFTA’s (South African Film & Television Awards) benoem. Die nominasies strek van die komedieree­ks met die beste hare-en-grimering, beste ondersteun­ende karakters vir Frank Opperman en Ashly de Lange (Rietjie, the inligtings­agent), en Bennie as beste komiese hoofakteur.

Elke episode sal jou laat wonder hoe op aarde die lughawe ’n bestaan maak. En Barry is ’n man met ’n missie: Om as die beste klein internasio­nale lughawe in die Wes-wes-Kaap gekroon te word. Niks kom tussen Barry en ’n gil-jante dag nie (sy kombinasie van G.I.L en briljant.)

Hier is vyf van die snaaksste oomblikke in die reeks. En bederfbrok­kie: Die reeks eindig op so ’n manier dat jy nie kan wag vir die voglende seisoen om te begin nie.

Barry glo nie daar bestaan iets soos probleme nie. Hy sien alles as geleenthed­e en oplossings – tot ander se ergernis.

 ?? ?? Bennie Fourie is benoem vir ’n SAFTA vir sy vertolking van Barry in G.I.L. Dié komedieree­ks het 9 nominasies gekry.
Bennie Fourie is benoem vir ’n SAFTA vir sy vertolking van Barry in G.I.L. Dié komedieree­ks het 9 nominasies gekry.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa