‘Mu­ga­be en M­nang­ag­wa van die­self­de stof­fa­sie’

Volksblad - - Nuus - Sel­lo­a­ne Khalane

Ro­bert Mu­ga­be en pres. Em­mer­son M­nang­ag­wa van Zim­bab­we, Mu­ga­be se op­vol­ger, is van die­self­de stof­fa­sie.

Joy Ma­ben­ga, ver­teen­woor­di­ger van die bur­ger­reg­te­be­we­ging C­ri­sis in Zim­bab­we Co­a­li­ti­on, het gis­ter in Jo­han­nes­burg aan Net­werk24 ge­sê vry­heids­be­we­gings het hul lan­de in die steek ge­laat deur die on­der­druk­kers van hul men­se te word.

Hy was deel van ’n ge­sprek oor twee dae oor moont­li­ke ma­nie­re hoe lands­bur­gers die kwy­nen­de de­mo­kra­sieë in Sui­der-A­fri­ka, en be­paald in Zim­bab­we, kan teen­werk.

“Ons stel nie daar­in be­lang om vry­heids­be­we­gings te ver­vang nie, maar ons het ’n be­lang daar­by om se­ker te maak dat hul­le aan die men­se se be­hoef­tes vol­doen,” sê Ma­ben­ga.

Die fo­kus van die ge­sprek was on­der meer om te be­sin oor ’n pad vo­ren­toe vir Zim­bab­wi­ërs en hoe om die e­ko­no­mie­se kri­sis te han­teer. Dit is deur ver­teen­woor­di­gers van on­der meer S­wa­zi­land, Le­so­tho, Zam­bië, Zim­bab­we, Mo­sam­biek en Suid-A­fri­ka by­ge­woon.

Vol­gens Ma­ben­ga is die ver­wy­de­ring van Mu­ga­be nie die ein­de van Zim­bab­we se uit­da­gings nie.

“M­nang­ag­wa was 40 jaar Mu­ga­be se as­sis­tent. Hy het Mu­ga­be se be­leid toe­ge­pas.”

Ná die on­lang­se mi­li­tê­re in­gry­ping waar­in Mu­ga­be ná 37 jaar uit die kus­sings ge­lig is, is Zim­bab­we se vol­gen­de groot stap om se­ker te maak dat 2018 se al­ge­me­ne ver­kie­sings vry en deur­sig­tig is.

“Niks het ver­an­der wat ver­kie­sings­her­vor­ming be­tref nie. Daad­werk­li­ke her­vor­ming is no­dig om te ver­se­ker dat ver­kie­sings vry en deur­sig­tig is.”

Vol­gens Ma­ben­ga is ver­swak­ken­de e­ko­no­mieë en swak ver­kie­sing­stel­sels van die al­ge­me­ne uit­da­gings waar­mee ver­skeie lan­de in Sui­derA­fri­ka te doen het.

Die hoof­doel­wit is om on­der die vaan­del van die Sui­der-A­fri­kaan­se Ont­wik­ke­lings­ge­meen­skap ’n veld­tog te be­gin wat krag ver­leen aan die stem­me van die men­se van die ver­skil­len­de lan­de.

Ma­ben­ga sê Zim­bab­wi­ërs moet toe­ge­laat word om hul eie toe­koms te be­paal.

Fo­to: SEL­LO­A­NE KHALANE

Joy Ma­ben­ga

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.