S­tein­hoff: Tal­le dalk werk kwyt

Vak­bon­de skar­rel vir ant­woor­de

Volksblad - - Voorblad - Nel­lie Brand­Jon­ker

Vak­bon­de vrees nie nou meer net die uit­wer­king van die S­tein­hoff-skan­daal op hul pen­si­oen­fond­se nie, maar het gis­ter ge­skar­rel om ant­woor­de te kry oor die moont­li­ke ver­lies aan werk­ge­leent­he­de.

Die kle­re­wer­kers­vak­bond Sact­wu het ’n drin­gen­de ver­ga­de­ring met S­tein­hoff aan­ge­vra weens die kom­mer wat dui­sen­de wer­kers oor hul pos­te het.

S­tein­hoff be­sit Pep­kor, wat sy hoof­kan­toor in Kaap­stad het.

“Sact­wu het ken­nis ge­neem van die ge­beu­re by S­tein­hoff. Ons is diep be­kom­merd oor die im­pli­ka­sie hier­van vir ons le­de.”

Dit is te­ke­nend van hoe ver die rim­pe­lings van die S­tein­hof­f­fi­as­ko uit­kring – veel ver­der as pen­si­oen­fond­s­le­de en ge­wo­ne be­leg­gers wie se geld bloot­ge­stel is aan S­tein­hoff en sy ver­wan­te maat­skap­pye se aan­deel­pry­se.

Die Raad op Fi­nan­si­ë­le Diens­te het gis­ter aan­ge­kon­dig hy gaan ’n o­n­af­hank­li­ke on­der­soek doen na moont­lik vals en mis­lei­den­de ver­slag­doe­ning.

Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, het die stap ver­wel­kom.

S­tein­hoff se aan­deel­prys het gis­ter met ’n ver­de­re 43% tot R10 ge­daal.

Sact­wu het dui­sen­de le­de wat vir maat­skap­pye werk wat uit­ein­de­lik vir die S­tein­hoff-groep werk.

Dit sluit in wer­kers by die fa­briek Pe­p­clo, Dunss, S­hoe Ci­ty, Pep S­to­res en Ac­ker­mans.

Sy le­de sluit ook in wer­kers wat vir De­slee Mat­tex en Fel­tex werk, wat val on­der die ge­no­teer­de KAP In­dus­tri­al wat deur S­tein­hoff be­sit word.

Vol­gens And­re K­riel, hoof­se­kre­ta­ris van Sact­wu, het hul­le aan Jay­en­dra Nai­doo, voor­sit­ter van S­tein­hoff A­fri­ca Re­tail (S­tar), ge­skryf.

Tal­le van bo­ge­noem­de maat­skap­pye val on­der S­tar.

Die brief is ook ge­rig aan Pie­ter Eras­mus, wat deel van die top­be­stuur is en wat vir Chris­to Wie­se, voor­sit­ter en groot­ste aan­deel­hou­er in S­tein­hoff In­ter­na­ti­o­nal, gaan by­staan in die be­stuur na­dat Mar­kus Joos­te Woens­dag as uit­voe­ren­de hoof be­dank het.

K­riel sê hul­le wil ’n drin­gen­de ver­ga­de­ring be­lê so­dat Sact­wu se le­de in­ge­lig kan word oor die im­pli­ka­sies van die on­lang­se ge­beu­re en die uit­wer­king wat dit op hul­le gaan hê.

Sact­wu sê hy sal al­les moont­lik doen om te ver­se­ker sy le­de se werk­se­ker­heid kom nie in die ge­drang nie.

On­der­tus­sen kring die woe­de uit oor die de­ba­kel.

Die staats­diens­vak­bond PSA het ook sy stem dik ge­maak oor die moont­li­ke ver­lies wat die S­tein­hoff-de­ba­kel vir die meer as 230 000 le­de van die staats­pen­si­oen­fonds (GEPF) sal hê.

Le­de van dié fonds het na be­we­ring meer as R12,5 mil­jard ver­loor deur die ver­lies van hul be­leg­gings in S­tein­hoff.

In ’n ver­kla­ring vra die PSA dat meer ge­doen word om staats­diens­wer­kers se pen­si­oe­ne te be­vei­lig.

Een van sy ei­se is dat tot 80% van die O­pen­ba­re Be­leg­gings­kor­po­ra­sie (OBK) se di­rek­sie uit GEPF-ver­teen­woor­di­ging moet be­staan.

Die OBK be­stuur die staats­amp­te­na­re se af­tree­geld na­mens die GEPF. Dié pen­si­oen­fonds is deur die OBK die groot­ste en­ke­le be­leg­ger op die JSE.

“Ver­lie­se weens die da­ling van aan­deel­pry­se op die JSE ná die S­tein­hoff-ramp is steeds on­be­kend maar sal na ver­wag­ting erns­tig wees,” sê Ta­hir Ma­e­pa, ad­junk­be­stuur­der van die PSA. Hy sê die vak­bond sou gis­ter met die GEPF en die OBK ver­ga­der het om die vol­le om­vang van die ver­lies te pro­beer be­paal.

“Die PSA sal nie toe­laat dat fi­nan­si­ë­le wan­be­stuur en kor­rup­sie staats­amp­te­na­re ver­arm nie en sal le­de se reg­te en be­lan­ge be­skerm,” sê Ma­e­pa.

Vak­bon­de wat die im­pak van die S­tein­hoff-skok op wer­kers se pen­si­oen­fond­se vrees, wil hê die JSE moet in­gryp.

Die Fe­de­ra­sie van U­nies van Suid-A­fri­ka (Fe­du­sa), die land se twee­de groot­ste vak­bond­fe­de­ra­sie, het sy stem ge­voeg by dié van tal­le vak­bon­de wat by hom ge­af­fi­li­eer is en wat reeds hul kom­mer oor S­tein­hoff uit­ge­spreek het.

Die toe­ne­men­de kom­mer rond­om S­tein­hoff kan selfs daar­toe lei dat sy le­nings op­ge­roep gaan word. Die maat­skap­py het so­wat R100 mil­jard (€6,2 mil­jard) se skuld.

Je­an Pier­re Ver­ster, fonds­be­stuur­der van Fair­tree Ca­pi­tal, sê dit is ook hoe­kom die ge­beu­re an­der maat­skap­pye waar­in S­tein­hoff be­lan­ge het se aan­deel­pry­se skerp laat daal het.

R95,7 mil­jard van S­tein­hoff se ba­tes is on­der ver­den­king, het die maat­skap­py be­leg­gers gis­ter laat weet.

S­tein­hoff se aan­deel­prys het gis­ter weer ge­tui­mel, dié keer met 39% tot R10 per aan­deel.

Am­per R33 mil­jard se mark­waar­de is uit­ge­wis na­dat hy Woens­dag R120 mil­jard ver­loor het.

S­tein­hoff het Woens­dag ge­sê hy kan nie sy ge­ou­di­teer­de fi­nan­si­ë­le jaar­sta­te uit­reik nie om­dat nu­we ou­di­teu­re dit nog nie kon af­te­ken nie.

Gis­ter­og­gend het die maat­skap­py weens die kom­mer in die mark nog ’n ver­kla­ring uit­ge­reik.

Daar­in is ge­sê die ver­haal­baar­heid van se­ke­re van sy ba­tes bui­te Suid-A­fri­kaan­se wat so­wat €6 mil­jard (R95,7 mil­jard) be­loop, word on­der­soek.

Ont­le­ders het voor­heen ge­won­der wat die om­vang van die ga­ping in die boe­ke gaan wees.

Daar is groot on­se­ker­heid oor of die fi­nan­si­ë­le sta­te soos voor­heen deur S­tein­hoff ge­pu­bli­seer is al­le ba­tes en las­te ak­ku­raat weer­ge­gee het, het Je­an Pier­re Ver­ster, fonds­be­stuur­der van Fair­tree Ca­pi­tal, ge­sê.

S­tein­hoff het ook aan­ge­kon­dig hy gaan van sy ba­tes ver­koop om se­ker te maak hy kan sy be­staan­de be­dry­wig­he­de fi­nan­sier en sy skuld ver­min­der.

S­tein­hoff het so­wat R100 mil­jard se le­nings en skuld­brie­we.

Dit is ook waar­om die ge­beu­re die aan­deel­pry­se van an­der maat­skap­pye waar­in S­tein­hoff be­lan­ge het skerp laat daal het. Dit sluit in PSG, KAP In­dus­tri­al en S­tein­hoff A­fri­ca Re­tail (S­tar).

Daar is groot on­se­ker­heid oor of die fi­nan­si­ë­le sta­te al­le ba­tes en las­te ak­ku­raat weer­ge­gee.

Selfs Brait se aan­deel­prys het ge­daal om­dat daar on­se­ker­heid is oor hoe dit die be­lan­ge van Chris­to Wie­se, die groot­ste aan­deel­hou­er in S­tein­hoff, gaan raak.

Ver­ster sê be­leg­gers is be­kom­merd S­tein­hoff sal ver­plig wees om stuk-stuk van sy ba­tes te ver­koop om van sy skuld te­rug te be­taal.

“Hy het nog nie sy re­sul­ta­te uit­ge­reik nie en dit is nie af­ge­te­ken nie. Die ri­si­ko be­staan dat een van die kon­trak­be­pa­lings van die le­nings nie na­ge­kom is nie en dan moet hy da­de­lik die skuld­brie­we af­los,” sê hy.

Ver­ster is be­kend in die ver­skan­sings­fonds­be­dryf vir die

kort­ver­ko­pe wat hy in 2014 op A­fri­can Bank ge­doen het om­dat hy oor­tuig was die maat­skap­py se aan­deel­prys gaan skerp daal.

A­fri­can Bank se aan­deel­prys het in 2014 so skerp ge­daal dat sy ver­han­de­ling ge­staak is en

die bank is in ku­ra­tor­skap ge­plaas.

Ver­ster sê hy het ook ge­rui­me tyd kort­ver­ko­pe op S­tein­hoff ge­doen.

Sy groot­ste kort­po­si­sie in die fond­se on­der sy be­stuur is S­tein­hoff.

Chris­to Wie­se

Fo­to: EDREA DU TOIT

Chris­to Wie­se, voor­sit­ter van en groot­ste aan­deel­hou­er in S­tein­hoff.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.