UV: Deeg­li­ke oor­sig vóór boek­ber­ging ge­doen

Volksblad - - Kommentaar -

Uit­voe­ren­de Be­stuur, U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat

Die bi­bli­o­teek se boek­ver­sa­me­ling word deur ’n bi­bli­o­teek­ko­mi­tee van die se­naat be­heer, en geen boe­ke kan son­der for­me­le goed­keu­ring van die ko­mi­tee uit die bi­bli­o­teek ver­wy­der word nie.

Die u­ni­ver­si­teit heg groot waar­de aan die ryk­dom van ken­nis wat in die bi­bli­o­teek be­waar word en sal nie on­ver­ant­woor­de­lik met sy ver­sa­me­ling om­gaan nie.

Hoe­wel die uit­voe­ren­de be­stuur ken­nis neem van die kom­men­taar deur som­mi­ge be­sorg­de or­ga­ni­sa­sies en le­de van die pu­bliek in die me­dia en so­si­a­le me­dia oor die af­ge­lo­pe paar dae, is geen boe­ke uit die bi­bli­o­teek ver­wy­der om ver­pulp te word nie – slegs in­ge­bon­de vak­tyd­skrif­te waar­van die u­ni­ver­si­teit ook aan­lyn weer­ga­wes het.

Dit is vak­tyd­skrif­te wat reeds ge­rui­me tyd uit die vak­tyd­skrif­af­de­ling ver­wy­der is en vir ’n he­le aan­tal jaar in on­bruik was.

Die be­sluit om die groot­te van die ver­sa­me­ling met ten min­ste 35% te ver­min­der en om ’n a­par­te berg­ruim­te in Bloem­fon­tein na­by die bi­bli­o­teek vir som­mi­ge van die ver­sa­me­lings te be­kom, is ge­neem na­dat ’n deeg­li­ke ek­ster­ne her­sie­ning van die bi­bli­o­teek in 2014 ge­doen is, so­wel as ’n oor­sig wat van­jaar ge­doen is om leem­tes te be­paal.

Twee as­pek­te is ná af­loop van die her­sie­ning aan­ge­pak:

■ Boe­ke wat in die af­ge­lo­pe 20 jaar glad nie ge­bruik is nie, is na ’n stoor­ka­mer in die bi­bli­o­teek ver­skuif.

■ Vak­tyd­skrif­te wat uit die vak­tyd­skrif­af­de­ling ver­wy­der is om­dat dit ge­rui­me tyd nie ak­tief ge­bruik is nie en nie aan­lyn be­skik­baar is, of op e­ni­ge ma­nier el­ders ge­vind kan word nie, sal na ’n a­par­te berg­plek in Bloem­fon­tein ver­skuif word en sal te­rug­ge­bring word in­dien dit be­no­dig word.

Die e­nig­ste vak­tyd­skrif­te wat vir ver­pul­ping ge­stuur is, is dié wat ge­re­de­lik aan­lyn be­skik­baar is deur hui­di­ge sub­skrip­sies, vak­tyd­skrif­te waar­op die bi­bli­o­teek nie in­ge­te­ken is nie, maar wat vry­e­lik aan­lyn be­skik­baar is, vak­tyd­skrif­te wat se­dert­dien oop­toe­gang­vak­tyd­skrif­te ge­word het, tyd­skrif­te met po­pu­lê­re ti­tels wat geen a­ka­de­mie­se waar­de het nie, jaar­ver­slae van maat­skap­pye en ver­e­ni­gings, as­ook som­mi­ge ab­strak­te.

Deeg­li­ke en ver­ant­woor­de­li­ke e­va­lu­e­ring van hier­die in­ge­bon­de vak­tyd­skrif­te is ge­doen voor­dat dit vir ver­pul­ping ge­stuur is.

Die ver­skui­wing van die boe­ke na ’n stoor­ka­mer in die bi­bli­o­teek en die ver­wy­de­ring van die in­ge­bon­de vak­tyd­skrif­te sal ruim­te bied om aan­be­ve­lings deur die taak­span in wer­king te s­tel wat deur prof. Fran­cis Pe­ter­sen, die rek­tor en vi­se­kan­se­lier, aan­ge­stel is.

Hier­die span sal on­der­soek in­stel na die her­po­si­si­o­ne­ring van die bi­bli­o­teek in ’n wê­reld­klas, ul­tra­mo­der­ne bi­bli­o­teek waar fi­sie­se en vir­tu­e­le ruim­tes ge­skep word om veel­doe­li­ge leer­a­re­as vir stu­den­te, ge­sa­ment­li­ke en groeps­leer te on­der­steun.

Daar sal ook ruim­te ge­skep word vir gro­ter in­no­ve­ring in die bi­bli­o­teek deur mid­del van teg­no­lo­gie, om so­doen­de die al­ge­he­le stu­den­te- en ge­brui­ker­s­er­va­ring te ver­be­ter.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.