Skool wil só toe­koms ont­sluit

Nu­we kleur­stel­sel sal aan­dui waar leer­lin­ge se te­kort­ko­min­ge is, met geen s­port as a­ka­de­mie nie op stan­daard is

Volksblad - - Kontrei -

Die Ge­kom­bi­neer­de Skool T­heu­nis­sen het la­te­raal gaan dink na­dat die skool die af­ge­lo­pe twee jaar nie sy ma­triek­slaag­sy­fer­doel­wit­te kon haal nie, skryf Sis­ka Mar­tin.

Die Ge­kom­bi­neer­de Skool T­heu­nis­sen s­tel in Ja­nu­a­rie 2018 ’n nu­we stra­te­gie in wer­king wat vir leer­lin­ge toe­koms­deu­re kan ont­sluit.

Die hoof­doel­wit van die nu­we stra­te­gie van voort­du­ren­de ver­be­te­ring is om eer­stens al­le leer­lin­ge te help om ma­triek op só ’n ma­nier te slaag dat hul­le ’n toe­koms kan bou wat moont­lik ver­de­re stu­die in­sluit.

T­wee­dens moet be­gaaf­de kin­ders ook ge­help word om nu­we hoog­tes te be­reik en hul vol­le po­ten­si­aal te ont­wik­kel.

Vol­gens die hoof, Ed­win Wil­li­am­son, wil die skool nie net leer­lin­ge met be­ter a­ka­de­mie­se uit­slae die wê­reld in­stuur nie, maar ook die uit­blin­kers meer ge­leent­he­de tot groei gee.

Wat dié plan so be­son­ders maak, is dat dit nie in­ge­wik­keld of duur is nie. Wil­li­am­son sê dit gaan net ’n bie­tjie meer tyd van die per­so­neel verg.

On­der­wy­sers is Maan­dag op­ge­lei so­dat hul­le voor­be­reid is vir wan­neer die skool in Ja­nu­a­rie be­gin.

’n Plaas­li­ke sa­ke­man en sa­ke­kon­sul­tant, Tinie Krügel, was ver­ant­woor­de­lik vir die stra­te­gie wat ge­bou is om die be­gin­sel van “weet wat jy nié weet nie”.

’n Sterk ken­merk is ook die wy­se waar­op kin­ders ver­ant­woor­de­lik­heid gaan moet aan­vaar vir hul eie skool­werk en uit­slae.

“Dit is be­lang­rik dat daar we­der­syd­se re­spek tus­sen on­der­wy­sers en leer­lin­ge is. On­der­wy­sers moet hul­self só hand­haaf dat leer­lin­ge voel hul­le word met re­spek be­han­del.

“Op hul beurt moet leer­lin­ge se ge­drag só wees dat dit by­dra tot die leer­er­va­ring,” sê Krügel.

Se­ke­re din­ge is be­lang­rik: Leer­lin­ge mag nie klas­se ont­wrig nie en boe­lie­ry word nie ge­duld nie.

Hy be­klem­toon ook die skool kan kin­ders nie ma­nie­re leer nie; dit moet by die huis ge­beur.

A­ka­de­mie kom eer­ste en as die a­ka­de­mie nie op stan­daard is nie, is bui­te­muur­se be­dry­wig­he­de ta­boe.

“Ons wil hê leer­lin­ge moet ’n in­ter­ne lo­kus van be­heer hê.

“Met an­der woor­de, hul­le moet die pro­bleem by hul­self soek en so­da­nig ver­ant­woor­de­lik­heid aan­vaar.

“Jy kan nie hulp vra as jy nie weet wat jy nié weet nie.

“Dan kan jy gaan kyk na wat be­skik­baar is om jou te help en so­doen­de aan­vaar jy ver­ant­woor­de­lik­heid.”

Hoe gaan dit werk?

’n Be­lang­ri­ke e­le­ment is nou­ge­set­te pres­ta­sie­be­oor­de­ling.

El­ke leer­ling gaan ’n vorm hê vir el­ke vak waar­op die ver­skil­len­de leer­uit­koms­te aan­ge­dui word. Hier­op gaan leer­lin­ge se pres­ta­sie in die ver­skil­len­de as­pek­te van el­ke be­trok­ke vak vol­gens ’n kleur­stel­sel aan­ge­dui word.

Die stra­te­gie gaan van die stand­punt uit dat die slaag­sy­fer 50% is. In­dien ’n leer­ling dus on­der 50% in ’n spe­si­fie­ke on­der­af­de­ling van ’n vak kry, sal dit met rooi aan­ge­dui word. Pun­te van 50% tot 60% word in o­ran­je ge­merk. ’n Per­sen­ta­sie van tus­sen 60% en 75% word in groen aan­ge­dui, en van 76% af boon­toe in don­ker­groen.

Leer­lin­ge sal dus mak­lik kan sien waar­mee hul­le suk­kel en waar­aan hul­le moet werk.

Dit is dan die leer­ling se ver­ant­woor­de­lik­heid om hulp te kry, het­sy by ’n on­der­wy­ser of selfs ’n klas­maat wat die werk goed on­der die knie het.

“As ’n leer­ling in die rooi is, is Sa­ter­dag ook deel van sy of haar skool­week,” sê Krügel.

Sa­ter­dae van 08:00 tot 12:00 gaan leer­lin­ge ’n vra­e­stel kom skryf oor die spe­si­fie­ke werk waar­mee hul­le suk­kel on­der die toe­sig van ou­ers wie se kin­ders ge­sub­si­di­eer word.

Die be­gaaf­de leer­lin­ge merk dan hier­die vra­e­stel­le en die on­der­wy­ser mo­de­reer dit.

“As ’n kind op ’n Sa­ter­dag skaak of rug­by moet speel, maar moet gaan toets skryf om­dat hy of sy in die rooi is, is s­port uit. Geen kul­tuur- of sport­be­dry­wig­he­de sal toe­ge­laat word as ’n kind nie min­stens die ba­sie­se din­ge doen nie.”

On­der­wy­sers gaan ge­ë­va­lu­eer word en daar gaan voort­du­rend na ma­nie­re ge­kyk word om te ver­be­ter en me­kaar te help. Ho­lis­tie­se ont­wik­ke­ling

Krügel sê die i­de­aal is al­tyd dat ’n kind as ’n ge­heel ont­wik­kel met a­ka­de­mie, s­port én kul­tuur, maar a­ka­de­mie staan al­tyd eer­ste.

“Die a­ka­de­mie is die sleu­tel om die weg na ál die an­der din­ge oop te sluit.”

In­di­vi­du­a­li­teit word ook aan­ge­moe­dig deur vir leer­lin­ge ruim­te te gee om te ont­wik­kel. “Daar moet re­ëls wees, maar bin­ne die re­ëls word ’n ma­te van vry­heid toe­ge­laat. Ons gaan nie flou val oor ’n ver­keer­de rek­kie of ha­re wat ’n bie­tjie lan­ger is nie.

“Ons wil nie dis­kri­mi­na­sie hê nie, ook nie tus­sen seuns en mei­sies nie. Die­self­de re­ëls geld: Ha­re moet vas­ge­maak wees en leer­lin­ge moet net­jies en skoon wees.

“As ’n leer­ling eg­ter die beeld van die skool be­na­deel, gaan so ’n leer­ling aan­ge­spreek word.

“Saam met die vry­heid vra ons re­spek vir me­de­leer­lin­ge en on­der­wy­sers.”

Wil­li­am­son sê hoe­wel daar ou­ers is wat kap­sie maak, gaan die stra­te­gie ge­ïm­ple­men­teer word.

“Ons wil goed af­ge­ron­de kin­ders die wê­reld in­stuur.”

Saam met die vry­heid vra ons re­spek vir me­de­leer­lin­ge en on­der­wy­sers. — TINIE KRÜGEL

Fo­to: VER­SKAF

Die Ge­kom­bi­neer­de Skool T­heu­nis­sen s­tel van Ja­nu­a­rie 2018 ’n nu­we stra­te­gie in wer­king om a­ka­de­mie aan die skool te ver­be­ter – s­port sal net dié be­sko­re wees wie se a­ka­de­mie op stan­daard is.

Tinie Krügel

Ed­win Wil­li­am­son

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.