Orania slaan vu­re dood oor Pop­pie

‘Dis vir ons een van groot­ste tra­ge­dies dat kind so wreed ver­moor is’

Volksblad - - Voorblad - C­har­né Kemp

Die o­wer­he­de in Orania het reeds met die Noord-Kaap­se o­wer­he­de oor­een­ge­kom om nu­we werk­wy­ses in te s­tel om toe­koms­ti­ge voor­val­le van kin­der­mis­han­de­ling en maat­skap­li­ke pro­ble­me te voor­kom.

Dit volg op reg­ter Bert Bam se uit­spraak Woens­dag in die Pop­pie van der Mer­we-moord­ver­hoor waar­in hy sy skok uit­ge­spreek het oor hoe die si­tu­a­sie in Orania, toe dit dui­de­lik ge­word het dat Pop­pie en ’n seun mis­han­del word, han­teer is.

Bam het Ko­bus en Lou­isa Koe­ke­moer, Pop­pie se stief­pa en ma, skul­dig be­vind aan Pop­pie se moord en twee aan­klag­te van kin­der­mis­han­de­ling.

Die drie­ja­ri­ge Pop­pie en ’n vyf­ja­ri­ge seun is vir ’n tyd­perk van agt maan­de aan­ge­rand en mis­han­del.

Die reg­ter was kri­ties jeens die­ge­ne wat Pop­pie in die steek ge­laat het. “Ten spy­te van ver­skeie rap­por­te­rings van aan­ran­ding en mis­han­de­ling op die kin­ders se­dert die be­gin van 2016 het die si­tu­a­sie nie die no­di­ge aan­dag ge­kry nie. Ek is ver­baas dat dok­ters, on­der­wy­sers, do­mi­nees, maat­skap­li­ke wer­kers om on­be­ken­de re­des ge­faal het om stap­pe te doen om die kin­ders te be­skerm en nou net die blaam op me­kaar skuif.”

Die Koe­ke­moers het eers in Orania ge­bly waar die mis­han­de­ling die eer­ste keer op­ge­merk is voor­dat die ge­sin na B­rits ge­trek het waar Pop­pie dood is.

Ga­wie Sny­man, in­lig­ting- en ska­kel­be­amp­te van die Ora­ni­aDorps­raad, het gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê hul­le is be­sorg oor die reg­ter se sy­de­ling­se op­mer­kings dat Orania meer kon ge­doen het om Pop­pie te be­skerm.

“Die Orania Maat­skap­li­ke Raad (OMR) het ná die voor­val on­der meer met die land­dros van Ho­pe­town ge­praat oor voor­stel­le om die OMR se be­staan­de pro­ses­se en ak­sies te ver­skerp en te ver­be­ter. Ons wil e­ni­ge toe­koms­ti­ge soort­ge­ly­ke ge­val­le voor­kom. Pro­ses­se wat voor­ge­stel is, is reeds in wer­king ge­stel.

“Om­vat­ten­de be­ra­ding en mo­ni­te­rings­pro­ses­se is in Orania met die ge­sin ge­doen. Ons het na bui­te-in­stan­sies vir by­stand uit­ge­reik na­dat die be­skul­dig­des nie ge­hoor aan be­ra­dings­voor­skrif­te wou gee nie. Die OMR het drin­gen­de ver­soe­ke aan die de­par­te­ment van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling ge­rig om Pop­pie van haar ou­ers te ver­wy­der.

“On­ge­luk­kig het die be­skul­dig­des Orania oor­nag en son­der waar­sku­wing ver­laat voor­dat die kin­ders weg­ge­neem kon word.

“Tal­le in­di­vi­due en in­stel­lings in Orania is op ’n diep en per­soon­li­ke vlak deur haar moord ge­raak. Dit is vir ons een van die groot­ste per­soon­li­ke tra­ge­dies dat ’n prag­ti­ge kind so wreed ver­moor is. Kin­ders is vir Orania baie kos­baar. Ons in­stel­lings doen al­les in hul ver­moë om ’n vei­li­ge om­ge­wing vir kin­ders te skep.”

Die drie­ja­ri­ge Pop­pie van der Mer­we is op 25 Ok­to­ber ver­moor. Haar ma, Lou­isa Koe­ke­moer, en stief­pa, Ko­bus Koe­ke­moer, is aan moord skul­dig be­vind.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.