Aus­tra­li­ër bring u­nie­ke klank­kuns na kuns­te­fees

Volksblad - - Kollig - El­re­tha B­ritz

’n Boek be­kend­stel­ling in die vorm van ’n o­pen­ba­re opvoering, die plaas­li­ke ge­meen­skap wat as ’n “o­pen­ba­re kuns­werk” dien, ’n trans­mis­sie­wolk ge­skep deur ra­di­ou­it­sen­dings en ’n “ra­di­o­piek­niek” op Hoff­man­plein is van­jaar die vlag­skip pro­duk­sie van die Pro­gram vir In­no­va­sie en Kuns­te vorm ont­wik­ke­ling (Pi­ka) op die Vry­staat Kuns­te­fees.

Dié fees vind van 10 tot 14 Ju­lie in Bloem­fon­tein plaas.

Ver­le­de jaar was O­ne­sies die vlag­skip pro­duk­sie en in 2016 My Stad (met die ys­li­ke ka­meel­perd, wind­meul en u­nie­ke boom).

Die skep­per van A.I.R. (Al­ti­tu­de Im­mer­si­ve Ra­dio), Ju­lia Drou­hin, sê die ba­sis vir die pro­jek is ’n po­ë­sie­boek, Lost Lo­ver, deur Aus­tra­lie­se en SuidA­fri­kaan­se skry­wers.

’n Groep stap­pers in kos­tuums toe­ge­rus met ’n ko­los­sa­le ra­dio-ont­vangs­toe­stel sal de­le uit die boek ver­tolk. Die ge­spro­ke teks en op­na­mes van die om­ge­wings­ge­lui­de, of­te­wel klank­skap, vorm dan die klank­baan vir die uit­voe­ring.

Drou­hin se werk is in ga­le­rye, kuns­sen­trums en fees­te in Eu­ro­pa, Bra­si­lië en Aus­tra­lië aan­ge­bied en oor lug­gol­we en aan­lyn ra­dio’s uit­ge­saai.

In 2014 het sy die Gi­u­sep­pe Eng­lert­prys in S­wit­ser­land ont­vang om ’n mu­siek­klok-in­stal­la­sie en uit­voe­ring vir die Juncti­on­fees in 2016 in Tas­ma­nië te skep.

Sy was vroe­ër die me­de­skep­per van ’n eks­pe­ri­men­te­le en e lek t r o a­koes­tie­se fee sin Frank-ryk en’ n ra­di­o­fo­nie­se dag wat met 100 kuns­te­naars in 56 ga­le­rye en oor ra­dio’s oor die wê­reld heen uit­ge­voer is.

Nog ’n in­spi­re­ren­de Pi­ka-pro­jek is Or­ches­tra of Ton­gues, ’n klank­uit­voe­ring wat die toe­skou­er on­der­dom­pel in ’n meng­sel van ta­le – in die fees se ge­val, al elf Suid-A­fri­kaan­se ta­le.

“Ons be­stu­deer woor­de, in­flek­sies en klan­ke en kom­bi­neer en cho­re­o­gra­feer dit dan om ’n uit­voe­ring te vorm,” het die skep­per en cho­re­o­graaf G­len Mur­ray, ook van Aus­tra­lië, ge­sê.

Hy werk saam met ’n kom­po­nis en klank- en be­lig­tings­ont­wer­per “om ’n stem aan ’n ver­steek­te deel van die be­vol­king te gee. Ons glo as jy nie ver­staan wat ge­sê word nie, luis­ter jy vir wat on­ge­sê is en dit spreek boek­de­le.”

Or­ches­tra of Ton­gues en A.I.R. val on­der o­pen­ba­re kuns­pro­jek­te (Pap) op die Vry­staat Kuns­te­fees en word on­der­steun deur die Tas­ma­ni­an Lab Si­tu­a­te Art in Fe­s­ti­vals. Ke­zia Ger­ber is die ver­vaar­di­ger en Pa­le­sa Mot­su­mi die Pi­ka-ko­ör­di­neer­der.

Die Aus­tra­lie­se klank­kuns­te­naar Ju­lia Drou­hin neem om­ge­wings­ge­lui­de in Bloem­fon­tein op om as klank­baan vir ’n o­pen­ba­re kuns­pro­duk­sie op die Vry­staat Kuns­te­fees te dien.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.