Volksblad

Las­lap­pies heg vriend­skap­pe

Nu­we boek oor kwilt­werk kom uit ja­re se lief­de vir skep

- Sis­ka Mar­tin

‘‘ Di­ie aan t al­lu­re e nm o ei i l l i i k hei i ds graad van ’’n kwiil­lt be­paall ni­ie di­ie suk­ses daar­van ni­ie,, maar well di­ie pl­le­si­ier ty­dens di­ie maak­pro­ses en di­ie ui­i­tei­in­del­li­i­ke voor­koms daar­van.. — UIIT:: KWIIL­LT POTPOURRII

Vir Ma­re­tha Fou­rie, skry­wer van die boek K­wilt pot­pour­ri wat on­langs ver­skyn het, gaan las­lap­pi­een kwilt­werk oor veel meer as die maak van ’n eind­pro­duk en om lap­pies aan­me­kaar te werk.

“Dit gaan daar­oor om men­se se self­ver­troue te laat groei, om jou DNS in ’n k­wilt te sit en om in ’n groep te werk waar die le­de me­kaar in­spi­reer. Kre­a­ti­wi­teit het geen perk nie, maar dit móét ge­voed word.”

Ma­re­tha se pas­sie vir hand­werk gaan te­rug na die ja­re ná die De­pres­sie toe daar nie geld was nie. “Ek het op ’n me­ri­no­wol­plaas groot­ge­word. Daar was niks en ons moes die grond ont­wik­kel. My ma het al­les self ge­maak, want wat jy nie ge­maak het nie, het jy nie ge­had nie.”

Har­ri­smith het des­tyds ’n wol­fa­briek ge­had en reeds as kind het haar ou­ers haar daar­heen ge­neem. “Teks­tiel was van kleins af deel van my le­we.”

Ma­re­tha ver­tel sy het baie vry­heid ge­had om din­ge waar­van sy ge­hou het aan te pak. Na­dat sy aan die Ho­ër­skool Har­ri­smith ge­ma­tri­ku­leer het, het sy aan die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria die graad BSc huis­houd­kun­de be­haal. Met teks­tiel as een van haar vak­ke was hier­die vir haar goeie ag­ter­grond vir haar kwilt­werk.

Sy het aan die Pot­chef­stroom­se U­ni­ver­si­teit (dees­dae Noor­dWes-U­ni­ver­si­teit) klas ge­gee en ter­self­der­tyd ’n BA-graad met kuns­ge­skie­de­nis en siel­kun­de as hoof­vak­ke be­haal. Van hier is sy na die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch waar sy klas ge­gee het. ’n Beurs van die Pres. S­teyn-fonds, as­ook ’n by­drae van die Vroue-land­bou­ver­e­ni­ging van Kaap­land, het haar hier­na in staat ge­stel om haar MSc-graad in teks­tie­le aan die U­ni­ver­si­teit van O­re­gon in A­me­ri­ka te gaan vol­tooi.

Ma­re­tha ver­tel haar vrien­din Kaf­fie P­re­to­ri­us het haar in haar laas­te twee jaar in S­tel­len­bosch aan lap­pies­werk bloot­ge­stel. In 1978 het sy en haar man, Ma­ri­us, en drie kin­ders na Rand­burg ver­huis na­dat hy na Jo­han­nes­burg ver­plaas is.

“Ek was ver­lo­re en een­saam in Jo­han­nes­burg. Ek het vrien­de no­dig ge­had. ’n Vrou – wat la­ter ’n goeie vrien­din ge­word het – het my ge­vra om haar te wys hoe om lap­pies te las.

“Ek het in daar­die sta­di­um niks van kwilt­maak ge­weet nie, maar het my be­perk­te ken­nis met haar ge­deel. Ek het gou ag­ter­ge­kom dit was die pad na vriend­skap – be­lê tyd en deel.”

Só is die Pro­tea-kwilt­groep in No­vem­ber 1979 ge­stig. “Ons het saam ge­stoei deur die ge­brek aan pro­fes­si­o­ne­le ken­nis, boe­ke en ma­te­ri­aal, maar die pret van saam­werk het ons laat vas­byt.”

Ma­re­tha het oor die land heen ge­reis om lap­pies­werk­klas­se aan te bied. In 1980 was sy ook in S­wa­kop­mund en Ka­ti­ma Mu­li­lo in Na­mi­bië. So­doen­de het sy ’n uit­no­di­ging ont­vang om by die Co­lo­ra­do-kwilt­fees aan die U­ni­ver­si­teit van Den­ver te gaan klas gee. “Ek het da­de­lik aan oor­spronk­li­ke, eg Suid-A­fri­kaan­se ont­wer­pe be­gin werk – pro­tea-, di­a­mant- en die­re­blok­ke. Ek het drie werk­ses­sies van ’n week elk be­plan vir die so­mer­skool in 1982. On­ge­luk­kig is die uit­no­di­ging toe te­rug­ge­trek weens ons politieke si­tu­a­sie.”

Aan­ge­sien haar reis­re­ë­lings reeds ge­tref was, het Ma­re­tha voort­ge­gaan met die be­soek en ver­skeie klas­se in Los An­ge­les en Den­ver by­ge­woon.

In 1984 het die Pro­tea-kwilt­groep ’n k­wilt vir pous Jo­han­nes Pau­lus II ge­maak. Dit is ge­volg deur uit­no­di­gings om kwilts na Pe­ru te s­tuur en ook na Can­ber­ra in Aus­tra­lië.

Al­te­saam 27 vroue het saam ge­werk om ’n ge­denk­kwilt vir Jo­han­nes­burg se 100ste be­staans­jaar te maak. ’n Muur­k­wilt van 3,66 m x 2,85 m is ein­de­lik oor­han­dig.

In 1987 was Ma­re­tha be­trok­ke by die stig­ting van die Gol­den Rand-kwilt­gil­de en in 1989 het die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Kwilt­gil­de tot stand ge­kom.

Ná ’n na­si­o­na­le kwilt­fees in 2008 met min ver­wy­sing na i­so­me­trie­se werk het Ma­re­tha fo­to’s, ver­wy­sings en ont­wer­pe be­gin ver­sa­mel.

Teen 2013 het sy 12 kwilts en fo­to’s daar­van ge­had. Nog drie jaar la­ter het sy haar jong­ste boek vol­tooi.

■ Ma­re­tha bied ty­dens die K­wilt in Cla­rens-fees van 26 tot 30 Ju­nie twee klas­se aan – Hand­las en -k­wilt en Pa­troon­ont­werp. Rig na­vrae aan quil­tin­cla­rens@gmail.com.

 ?? Fo­to’s:­ SIS­KA­ MAR­TIN ?? Herfs in die Oos-Vry­staat is si­no­niem met vro­li­ke wit en pienk kos­mos­blom­me en goud­kleu­ri­ge Lom­bar­dy-po­pu­lie­re. Hier­die pienk-en-wit skou­spel is na­by La­dy­brand af­ge­neem.
Fo­to’s:­ SIS­KA­ MAR­TIN Herfs in die Oos-Vry­staat is si­no­niem met vro­li­ke wit en pienk kos­mos­blom­me en goud­kleu­ri­ge Lom­bar­dy-po­pu­lie­re. Hier­die pienk-en-wit skou­spel is na­by La­dy­brand af­ge­neem.
 ?? Fo­to:­ ANJA­ MAR­TIN ?? Die lap­pies­mens Ma­re­tha Fou­rie van Rand­burg, ’n ge­bo­re Oos-Vry­sta­ter, die af­ge­lo­pe na­week in Cla­rens met haar boek K­wilt pot­pour­ri.
Fo­to:­ ANJA­ MAR­TIN Die lap­pies­mens Ma­re­tha Fou­rie van Rand­burg, ’n ge­bo­re Oos-Vry­sta­ter, die af­ge­lo­pe na­week in Cla­rens met haar boek K­wilt pot­pour­ri.
 ??  ?? Die Lom­bar­dy-po­pu­lie­re in Cla­rens is be­sig om hul herfs­kleu­re aan te trek met goue top­pe wat hoog die lug in reik. Hoe­wel hier­die bo­me as in­drin­ger­plan­te ge­klas­si­fi­seer is, is hul­le ’n groot deel van dié dorp se aan­trek­kings­krag hier­die tyd van die jaar.
Die Lom­bar­dy-po­pu­lie­re in Cla­rens is be­sig om hul herfs­kleu­re aan te trek met goue top­pe wat hoog die lug in reik. Hoe­wel hier­die bo­me as in­drin­ger­plan­te ge­klas­si­fi­seer is, is hul­le ’n groot deel van dié dorp se aan­trek­kings­krag hier­die tyd van die jaar.
 ??  ?? Só lyk die ont­werp en be­spre­king van die 12 ver­skil­len­de drie­hoek­fa­mi­liek­wilts in K­wilt pot­pour­ri.
Só lyk die ont­werp en be­spre­king van die 12 ver­skil­len­de drie­hoek­fa­mi­liek­wilts in K­wilt pot­pour­ri.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa