G­rey: Ju­rie met stap­pe ge­dreig

Volksblad - - Voorblad - Mi­ke van Rooy­en

Die Vry­staat­se on­der­wys­de­par­te­ment dreig die hoof van G­rey­kol­le­ge (pri­mêr) in Bloem­fon­tein, Ju­rie Gel­den­huys, nou met moont­li­ke tug­stap­pe oor die werk wat hy as skool­be­stuur­der by die ho­ër­skool ver­rig.

Dit kom na­dat die be­heer­raad vroe­ër van­dees­maand die hoof van G­rey-kol­le­ge (se­kon­dêr), De­on S­chee­pers, van sy so­ge­naam­de be­heer­raads­plig­te ge­stroop en dié plig­te ty­de­lik aan Gel­den­huys oor­ge­dra het.

Uit ’n b­rief aan Gel­den­huys laat blyk adv. T­so­a­re­lo Ma­la­ko­a­ne, on­der­wys­hoof van die Vry­staat, dui­de­lik dat die de­par­te­ment nie ge­neë is dat hy dié rol nou ook moet ver­vul nie.

Ma­la­ko­a­ne sê Gel­den­huys het die de­par­te­ment nie in­ge­lig oor die “nu­we rol” wat hy by die ho­ër­skool ver­vul nie en hy is ook nie deur die de­par­te­ment ge­mag­tig om dit te doen nie.

“Neem ken­nis dat die de­par­te­ment dit in ’n erns­ti­ge lig en stry­dig met jou werk­kon­trak be­skou, en dat dit die s­kool en die de­par­te­ment in ’n sleg­te lig stel.”

Ma­la­ko­a­ne gee hom vyf werk­dae (tot mô­re) om sy nu­we rol aan die de­par­te­ment te ver­dui­de­lik en re­des te gee oor hoe­kom tug­stap­pe nie teen hom oor­weeg moet word nie.

Hy moet sy skrif­te­li­ke voor­leg­ging di­rek aan Ma­la­ko­a­ne stuur, lui die b­rief wat per hand by G­rey af­ge­le­wer is.

Hen­ry Bu­ch­ner, voor­sit­ter van die be­heer­raad van G­rey, wou geen kom­men­taar le­wer nie.

“Ek kan nie in hier­die sta­di­um e­ni­ge kom­men­taar le­wer nie, aan­ge­sien dit sub ju­di­ce is,” het Gel­den­huys skrif­te­lik ge­ant­woord.

Al wat Ho­ward N­da­ba, woord­voer­der van die on­der­wys­de­par­te­ment, ge­sê het, is: “Dit is ’n aan­ge­leent­heid tus­sen die werk­ge­wer en werk­ne­mer.”

■ S­chee­pers het in die hoog­ge­regs­hof in Bloem­fon­tein aan­soek ge­doen dat die hof die be­sluit van die be­heer­raad om hom van se­ke­re plig­te te ont­hef, ter­sy­de stel. Lui­dens die be­heer­raad se be­sluit bly hy aan as skool­hoof, maar is hy net vir die a­ka­de­mie aan­spreek­lik.

In dié aan­soek is ook ’n b­rief van Ma­la­ko­a­ne aan die be­heer­raad in­ge­sluit waar­in hy vra dat die be­heer­raad sy be­sluit moet her­sien en op­hef.

Ma­la­ko­a­ne wys daar­op dat die plig­te wat die on­der­wys­de­par­te­ment aan ’n skool­hoof op­dra, baie wy­er is as net die a­ka­de­mie van die s­kool.

S­chee­pers se aan­soek sal waar­skyn­lik vol­gen­de week aan­ge­hoor word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.