‘Ras­sis­me mis­ge­kyk’

Gaan mis­da­di­gers van on­skul­di­ges maak, maan Mots­hek­ga

Volksblad - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die par­le­ment moet met die toe­ne­men­de aan­tal voor­val­le van ras­sis­me in Suid-A­fri­ka dap­per wees om sy grond­wet­li­ke man­daat uit te voer as hy nie weer soos met sy han­te­ring van die N­kand­la-sa­ge erg ge­kri­ti­seer wil word nie.

Só het Mi­cha­el Ma­su­tha, mi­nis­ter van jus­ti­sie en kor­rek­tie­we diens­te, gis­ter in die par­le­ment ge­sê. Hy het by­ge­voeg dat dit die re­de is waar­om sy de­par­te­ment die Wetsontwerp op die Voor­ko­ming en Be­stry­ding van Haat­mis­da­de en Haatspraak op­ge­stel het.

Ma­su­tha en sy de­par­te­ment het dié wetsontwerp gis­ter in die par­le­ment ter ta­fel ge­lê. Dit is glo reeds deur die ka­bi­net goed­ge­keur.

Ma­di­po­a­ne Mot­ha­po, ANC-LP, het ge­sê dit is lank­al no­dig ver­al om­dat cri­men in­ju­ria – waar­van ie­mand tans weens ras­sis­me of dis­kri­mi­na­sie aan­ge­kla kan word – lank on­der­myn is. “’n Mens kon dit sien toe al­mal ge­skok was om­dat Vicki Mom­berg tronk­straf ge­kry het.”

Mom­berg is ef­fek­tief tot twee jaar tronk­straf ge­von­nis na­dat sy op vier aan­klag­te van cri­men in­ju­ria skul­dig be­vind is om­dat sy ’n po­li­sie­be­amp­te en min­stens vier Gau­teng­se 10111-o­pe­ra­teurs die k-woord 48 keer toe­ge­snou het.

In­ge­vol­ge die nu­we wetsontwerp kan ’n boe­te of tronk­straf van nie lan­ger as drie jaar nie in die ge­val van ’n eer­ste skul­dig­be­vin­ding aan haatspraak op­ge­lê word, ter­wyl ’n boe­te of tot vyf jaar tronk­straf vir ’n daar­op­vol­gen­de skul­dig­be­vin­ding voor­ge­stel word.

Dit om­skryf haatspraak as wan­neer ie­mand doel­be­wus iets pu­bli­seer (ver­al in so­si­a­le me­dia), be­vor­der of sê wat haat op grond van ras, ou­der­dom, al­bi­nis­me, ge­boor­te, vel­kleur, kul­tuur, ge­stremd­heid, et­ni­si­teit, maat­skap­li­ke oor­sprong, gen­der, MIV-sta­tus, taal, na­si­o­na­li­teit, gods­diens, ge­slag en seks, wat sek­su­e­le o­ri­ën­ta­sie in­sluit, aan­blaas.

Die wetsontwerp sal dit ook moont­lik maak om mis­da­de as haat­mis­da­de te klas­si­fi­seer as daar soos by­voor­beeld met die hui­di­ge vlaag van po­li­tie­ke moorde in K­waZu­luNa­tal be­vind word dat die mo­tief ag­ter sul­ke moorde po­li­tie­ke af­fi­li­a­sie is.

Dr. Mat­ho­le Mots­hek­ga, voor­sit­ter van die par­le­ment se por­te­feul­je­ko­mi­tee oor jus­ti­sie, meen eg­ter die wetsontwerp pak nie die kwes­sie van ras­sis­me nie.

“Dit kan mis­da­di­gers van on­skul­di­ge men­se maak.

“Suid-A­fri­ka het ’n men­se­reg­te-be­de­ling en moet ons lands­bur­gers nie eer­der op­voed oor men­se­reg­te nie? An­ders maak ons ons reeds oor­vol tron­ke net vol­ler.”

Mots­hek­ga het ge­sê sy ko­mi­tee be­no­dig tyd om die pad vo­ren­toe te be­paal.

Daar was ver­al kom­mer en kri­tiek van LP’s in die ko­mi­tee oor die im­pak wat die wetsontwerp op gods­diens­ti­ge en tra­di­si­o­ne­le ge­meen­skap­pe kan hê.

Ma­su­tha het by­ge­voeg dit sal baie jam­mer wees as die ho­we slag­of­fers van haatspraak moet by­staan deur si­vie­le of straf­reg­te­li­ke hof­ge­din­ge.

Dit stel die par­le­ment bloot aan kri­tiek dat hy nie sy grond­wet­li­ke ver­plig­tin­ge uit­ge­voer het nie, soos met N­kand­la.

“Dit is waar­om ons hier is met die wetsontwerp.

“Ons moet die ho­we by­staan om nie net die eu­wel van ras­sis­me te han­teer nie, maar ook an­der vorms van dis­kri­mi­na­sie. Ons kan dit nie lan­ger uit­stel nie.”

John Jef­fe­ry, Ma­su­tha se ad­junk, het ge­sê die wetsontwerp sal slag­of­fers in staat stel om ’n klag van haatspraak by die po­li­sie in te dien.

“Die staat sal dan soos met die on­lang­se Ashwin Wil­lem­se-ge­val moet be­paal of ’n voor­val ras­sis­ties was of nie.”

Fo­to:­ GCIS

Mi­cha­el Ma­su­tha

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.