Meer as 100 000 wag op stu­die­geld

Volksblad - - Nuus - P­hil­da Es­sop

Kom­mer heers oor die nu­we fi­na­na­sie­rings­mo­del van die Na­si­o­na­le S­tu­den­te­hulp­ske­ma (NSFAS) om­dat dui­sen­de stu­den­te nog nie hul stu­die­toe­lae vir die jaar ont­vang het nie.

Na­le­di Pan­dor, mi­nis­ter van ho­ër on­der­wys, die NSFAS, amp­te­na­re en or­ga­ni­sa­sies wat on­der meer u­ni­ver­si­tei­te en stu­den­te ver­teen­woor­dig, het gis­ter ’n voor­leg­ging aan die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor ho­ër on­der­wys ge­doen oor die vor­de­ring met die NSFAS se nu­we “stu­dent­ge­rig­te” mo­del.

Die fi­nan­sie­rings­mo­del is ver­an­der na­dat oud­pres. Ja­cob Zu­ma gra­tis ho­ër on­der­wys vir stu­den­te uit arm en wer­kers­klas­huis­hou­dings aan­ge­kon­dig het.

Be­lin­da Boz­zo­li, DA-LP, het in ’n ver­kla­ring ge­sê min­stens 100 000 ge­re­gis­treer­de stu­den­te het nog nie van­jaar hul toe­lae ont­vang nie en nog 29 473 stu­den­te het nie eens hul fi­nan­sie­ring vir 2017 ge­kry nie.

Vol­gens Boz­zo­li het net 45 338 u­ni­ver­si­teit­stu­den­te en 15 348 TVET-stu­den­te wat aan die fi­nan­sie­rings­kri­te­ria vol­doen, hul kon­trak on­der­te­ken. Dit moet ge­doen word voor­dat hul­le be­taal word.

“Trou­ens, die NSFAS het nie eens die ge­pas­te kon­trak­te aan die stu­den­te uit­ge­reik nie, ter­wyl die in­lig­ting wat die in­stel­lings en stu­den­te ver­skaf, ge­woon­lik on­vol­le­dig of on­bruik­baar is.

“Dié vlak van ad­mi­nis­tra­tie­we cha­os is ab­so­luut on­ge­kend en ’n reu­se-te­rug­slag vir be­na­deel­de stu­den­te,” het Boz­zo­li ge­sê.

Sy het daar­op ge­wys dat kol­le­ges in ’n er­ger kri­sis as u­ni­ver­si­tei­te is om­dat hul­le nie ge­noeg fi­nan­sie­ring kry nie en nie die ad­mi­nis­tra­tie­we ka­pa­si­teit het om die NSFAS te help om die kom­plek­se fi­nan­sie­ring­ske­ma te be­stuur nie.

“Dui­sen­de stu­den­te wat nie fi­nan­sie­ring ont­vang het nie, is kwes­baar vir uit­set­ting uit hul pri­va­te ver­blyf om­dat ver­skaf­fers staat­maak op NSFAS-fi­nan­sie­ring vir hul eie kon­tant­vloei.

“Dit lei tot groot­skaal­se swaar­kry en ge­woon­lik staak daar­die stu­den­te hul stu­die. An­der het geen toe­gang tot kos, ver­voer of stu­die­ma­te­ri­aal nie.

“Baie stu­den­te woon glad nie die klas­se by nie en raak ag­ter,” lui haar ver­kla­ring.

Con­nie Sep­tem­ber, ko­mi­tee­voor­sit­ter, het na­mens die ko­mi­tee ’n be­roep op be­lang­heb­ben­des in die sek­tor ge­doen om saam te werk om te ver­se­ker dat die uit­be­ta­ling­stel­sel ver­be­ter word.

Sy is dit met Pan­dor eens dat die NSFAS se stel­sels en ka­pa­si­teit spoe­dig ver­be­ter moet word om stu­den­te te be­voor­deel en om uit­da­gings teen die be­gin van die 2019-stu­die­jaar uit die weg te ruim.

Con­nie Sep­tem­ber

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.