Trans­for­ma­sie in sko­le­sport kry ho­ë­vlak-aan­dag

Volksblad - - Nuus - P­hil­da Es­sop

S­trui­kel­blok­ke wat in die pad staan van die toe­pas­sing van ’n suk­ses­vol­le sko­le­sport­pro­gram, gaan op hoë vlak aan­dag kry.

Dit kom na­dat An­gie Mots­hek­ga, mi­nis­ter van ba­sie­se on­der­wys, en T­ho­ko­zi­le Xa­sa, mi­nis­ter van s­port, gis­ter ’n me­mo­ran­dum van ver­stand­hou­ding oor sko­le­sport in die par­le­ment on­der­te­ken het.

Die me­mo­ran­dum be­staan reeds die af­ge­lo­pe vyf jaar en ’n her­sie­nings­pro­ses is in De­sem­ber 2017 af­ge­han­del.

’n S­ta­tus­ver­slag oor trans­for­ma­sie wat on­langs aan Xa­sa oor­han­dig is, het eg­ter uit­da­gings ge­ï­den­ti­fi­seer in die ad­mi­nis­tra­sie en be­stuur van sko­le­sport en aan­be­ve­lings ge­doen oor hoe die toe­pas­sing van die sko­le­sport­pro­gram ver­be­ter kan word.

Xa­sa, wat op­ge­won­de is oor die on­der­te­ke­ning van die me­mo­ran­dum, sê oor die vol­gen­de vyf jaar sal te­rug­ge­kyk kan word na die vor­de­ring wat ge­maak is ná die in­gry­ping.

“Ons kyk na sko­le­sport om waar­lik ons vol­hou­ba­re pad van trans­for­ma­sie ster­ker te maak.

“Dit maak ook ge­leent­he­de oop waar selfs on­der­wy­sers kan kyk na uit­brei­ding en hul ho­ri­son kan ver­breed.

“Ons wil aan­dag gee aan die s­trui­kel­blok­ke wat in die pad staan van ’n goed ge­ko­ör­di­neer­de en naat­lo­se sko­le­sport­stel­sel, wat ’n kri­tie­ke fak­tor in die ont­wik­ke­ling van die jong men­se in die land is.

“Ons wil ook ver­se­ker dat daar in­sti­tu­si­o­ne­le struk­tu­re is om die le­we­ring en toe­pas­sing van ’n sko­le­sport­stel­sel te mo­ni­tor,” sê Xa­sa.

Mots­hek­ga, wat s­port as ’n be­lang­ri­ke deel van die on­der­wys­stel­sel be­stem­pel, het daar­op ge­wys dat die a­part­heids­re­ge­ring die be­lang­rik­heid van s­port in on­der­wys ver­staan het.

Sy meen al­mal sal met haar saam­stem dat die mees­te jong men­se hul vaar­dig­heid in ver­skil­len­de sport­ko­des deur mid­del van sko­le­sport ont­dek het.

“Ne­te­li­ge” kwes­sies ten op­sig­te van ver­ant­woor­de­lik­he­de is vol­gens Mots­hek­ga met die on­der­te­ke­ning van die me­mo­ran­dum uit­ge­stryk.

Die me­mo­ran­dum maak ook voor­sie­ning vir die ge­bruik van mu­ni­si­pa­le in­fra­struk­tuur­toe­lae om van die in­fra­struk­tuur vir sko­le­sport te bou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.