Volg dru­ï­de en be­leef kuns­sa­fa­ri

■ Beth Arm­strong wys beeld­hou ■ Vic­tor deel per­soon­li­ke in­sig­te

Volksblad - - Kollig -

Slaan ’n mens die be­te­ke­nis van “dru­ï­de” na, sien jy dis eint­lik ’n ou Kel­tie­se pries­ter. ’n Mens won­der dus hoe­veel van Kel­ties en hoe­veel van pries­ter die kuns­te­naar Wil­lem Bos­hoff is.

Op die Vry­staat Kunstefees sal hy vir die duur van die fees die Big Druid wees. Hy gaan in sy spe­si­aal voor­be­rei­de cu­bi­cu­lum op die kam­pus leef, werk en slaap.

Dis ’n per­for­man­ce-uit­stal­ling soos min en boon­op kan be­soe­kers met hom ge­sels en uit­vind hoe hy dink.

Hy bied ook al­om­be­ken­de dru­ï­de­wan­de­lin­ge in Bloem­fon­tein aan. Deel-ne­mers sal be­slis plek­ke sien waar­van hul­le nie ge­weet het nie, of wat hul­le dalk nooit be­sef het be­staan nie.

Van 10 tot 14 Ju­lie be­gin die stap­tog­te daag­liks om 10:00 by die sir­kel (die “tie­kie”) oor­kant die A­bra­ham Fis­cher-kos­huis, van waar Bos­hoff se 50’s-dru­ï­de­voer­tuig sal ver­trek na die plek waar die dru­ï­de­wan­de­ling sal plaas­vind.

Ná die stap­tog keer deel­ne­mers te­rug na die dru­ï­de se cu­bi­cu­lum, waar hy sy be­le­wing van die dag se ont­dek­kings sal ver­dui­de­lik.

Op 9 en 10 Ju­lie kan ’n he­le sa­fa­ri van die o­pe­ning van uit­stal­lings op die kam­pus on­der­neem word. Die eer­ste uit­stal­ling wat op 9 Ju­lie be­soek word, is om 18:15 (We­zi­le M­gi­be), die vol­gen­de om 18:30 (Flux) en die uit­stal­ling o­pen om 19:00 met die wen­ners van die San­lam-por­tret­kom­pe­ti­sie van ver­le­de jaar.

Di­a­ne Vic­tor se uit­stal­ling litt­leHis­to­ry – a re­trof­lecti­on o­pen om 20:00 in die Jo­han­nes S­teg­man­kuns­ga­le­ry. Vic­tor be­skryf haar werk se ge­me­ne fak­tor is haar per­soon­li­ke waar­ne­ming en kom­men­taar op spe­si­fie­ke si­tu­a­sies en men­se. Dit sluit in kor­rup­sie, ge­slags­on­ge­lyk­heid en ge­weld teen vroue en kin­ders.

Op 10 Ju­lie o­pen twee uit­stal­lings in die O­lie­wen­huis-kuns-­ mu­seum – Vi­su­al AIDS met M.C. Roodt as ku­ra­tor (18:00) en Ta­cit (19:00) on­der ku­ra­tor­skap van Ela­ni Wil­lem­se. Hier­die uit­stal­ling ge­denk die kuns­te­naars wat aan die brons­gie­te­ry en kuns­a­tel­jee Di­o­ny­sus S­culp­tu­re Works ver­bon­de was. Dis in 1996 deur die beeld­hou­er An­gus van Zyl Tay­lor be­gin.

Beth Arm­strong was ver­le­de jaar die Stan­dard Bank jong ­ kuns­te­naar en haar uit­stal­ling in per­pe­tuum sal in die O­lie­wen­huis te sien wees. Die uit­stal­ling bied te­mas en mo­tie­we uit haar vol­le loop­baan as beeld­hou­er.

Die vyf wen­ners van die P­hats­ho­a­ne Hen­ney New B­reed­kom­pe­ti­sie is in Gal­le­ry on Le­vi­seur te sien. Hier­die kom­pe­ti­sie is ge­mik daar­op om jong kuns­te­naars in die Vry­staat te ont­dek en hul­le aan die pu­bliek voor te stel.

Wil­lem Bos­hoff

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.