‘Pre­si­dent’s Kee­pers’ word wel TV-reeks

Volksblad - - Kollig - AJ Op­per­man

Hy het wel ’n dreig­op­roep ont­vang, maar die ver­vaar­di­ger Niel van De­ven­ter gaan voort met sy dra­ma­reeks van Ja­c­ques Pauw se om­stre­de en top­ver­ko­per­boek The Pre­si­dent’s Kee­pers.

“Baie men­se het nog­al ge­sê pas­op, jy kan ’n tei­ken word,” sê Van De­ven­ter, wat tans nog nie mag ver­klap wie die in­ter­na­si­o­na­le ak­teur is wat moont­lik oud­pres. Ja­cob Zu­ma gaan ver­tolk nie.

“Toe ek be­gin dink het aan die reg­te op die boek was dit ook nog voor die ANC se kon­fe­ren­sie in De­sem­ber by Nas­rec. Die uit­slag van daar­die na­week sou na­tuur­lik ook my be­sluit be­ïn­vloed om die reeks te ver­vaar­dig.”

Van De­ven­ter be­sit saam met sy vrou, die ak­tri­se C­har­lenè Brou­wer, die pro­duk­sie­maat­skap­py Pa­la­ma Pro­ducti­ons.

“Dis ’n sto­rie van die wê­reld dié, ons gee ’n A­fri­ca ta­ke on it. Die in­houd in die boek is nie eie aan Suid-A­fri­ka nie. In B­rit­tan­je is daar by­voor­beeld die Bell Pot­tin­ger-skan­daal.”

Die draai­boek be­staan eg­ter nog nie. Jan-Jan Jou­bert, po­li­tie­ke joer­na­lis, en Ter­ti­us Kapp, skry­wer, is sy na­vor­sers. “Ons is tans die be­sig­ste met teks- en sto­rie-­ont­wik­ke­ling. Ons het nou al die bui­te­ly­ne van ál 18 e­pi­so­des. Dit is ’n reeks in drie de­le: voor die ver­sky­ning van die boek, die boek se in­houd self en die na­draai.”

Van De­ven­ter, be­kend as ver­vaar­di­ger van die rol­prent Dis ek, An­na en die Via-reeks Oor­see,

voer tans ge­sprek­ke met a­gen­te in A­me­ri­ka en ver­trek mô­re na Lon­den om met po­ten­si­ë­le teks­re­di­geer­ders te praat. Ein­de Ju­nie ver­trek hy na Los An­ge­les in A­me­ri­ka om met a­gen­te van ak­teurs te praat as­ook ’n po­ten­si­ë­le re­gis­seur.

Hy en Brou­wer was die na­week by Pauw in Rie­beek-Kas­teel om die in­houd te be­spreek. “Daar is baie in­houd. Die uit­da­ging is na­tuur­lik wat om te be­hou en wat nie. Die reeks het ’n baie groot rol­ver­de­ling no­dig.”

Niel van De­ven­ter en Ja­c­ques Pauw.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.