Har­de werk en moei­li­ke be­slui­te wag vir die DA

Volksblad - - Kommentaar -

S­pra­ke dat se­ni­or lei­ers in die De­mo­kra­tie­se Al­li­an­sie (DA) wil weg­breek om ’n nu­we par­ty met sui­wer li­be­ra­le be­gin­sels te ves­tig, moet met skep­ti­sis­me be­je­ën word.

Reeds se­dert die dae toe die DA plek ge­maak het in sy ge­le­de­re vir die oor­blyf­sels van die Nu­we Na­si­o­na­le Par­ty, was daar hier­die soort praat­jies. ’n Denk­wy­se wat ge­sê het die DA kan nie ter wil­le van ver­hoog­de steun by die stem­bus af­stand doen van sy sui­wer li­be­ra­le wor­tels nie, selfs al be­te­ken dit hy moet aan­vaar dat hy tot in leng­te van dae ’n klein op­po­si­sie­par­ty­tjie sal bly.

Die re­de­na­sie was dat daar ’n sui­wer mo­reel-li­be­ra­le stem in die par­le­ment moet wees om as teen­wig vir ver­skil­len­de vor­me van na­si­o­na­lis­me en an­der i­de­o­lo­gieë te dien. Daar is dan dik­wels ook nos­tal­gies ver­wys na die voor­beeld van He­len Suz­man wat in die 60’s en 70’s vrou-al­leen die wê­reld vir die Nat­te in die par­le­ment warm ge­maak het.

Hier­die soort praat­jies het ge­woon­lik rond­om die sei­soen van ly­skoors (waar­ty­dens po­li­ti­ci se po­si­sie op kan­di­da­te­lys­te be­paal word) ’n hoog­te­punt be­reik, en daar­na weer ver­vaag. As sulks is die kan­se dalk skraal dat ’n groot­skaal­se skeu­ring die DA sal tref, selfs al is daar te­o­re­ties nou ’n ruim­te vir ’n sui­wer li­be­ra­le stem in die par­le­ment.

Dit be­te­ken eg­ter nog nie dat M­mu­si Mai­ma­ne en sy DA nié ’n paar pro­ble­me op han­de het en moei­li­ke be­slui­te ge­neem sal moet word voor die vol­gen­de ver­kie­sing nie.

Die “ANC Li­te”-de­bat is nie ter rus­te ge­lê nie, en die ska­de wat die par­ty ge­ly het met sy ho­pe­lo­se han­te­ring van die twis rond­om bur­ge­mees­ter Pa­tri­cia de Lil­le, kan hom duur te staan kom.

Te mid­de van dit al­les is daar min aan­dui­dings dat breë dui­de­lik­heid in die par­ty heers oor pre­sies wat die bood­skap is wat hy na kie­sers wil neem.

In­ter­ne twis­te loop te ge­reeld op breek­spul­le uit, eer­der as wat dit in der min­ne ge­skik word.

On­der die rits bot­sings waar­in min ge­meen­skap­li­ke ter­rein ge­vind kon word, tel die “po­li­tie­ke vlie­gramp” (He­len Zil­le se woor­de) wat ge­volg het oor reg­stel­len­de ak­sie, tot Zil­le se ge­wraak­te ko­lo­ni­a­lis­metwiet en selfs die De Lil­le-sa­ge.

Ver­al in ’n tyd waar­in die ANC on­der Cy­ril Ra­map­ho­sa sta­dig­aan sy kop op­tel, sal Mai­ma­ne en an­der in die DA be­sef ’n tyd van bui­ten­ge­wo­ne fo­kus is nou drin­gend no­dig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.