‘Val van beel­de neem pyn nie weg’

He­wi­ge de­bat oor oud­lei­er

Volksblad - - Aktueel - Ru­an Bru­wer

Die ver­wy­de­ring van die stand­beeld van p­res. M.T. S­teyn van die Ko­v­sie-kam­pus gaan nie die pyn weg­neem wat dit vir swart stu­den­te kan in­hou nie.

Ben M­wa­sin­ga, ’n be­stuur­der van die Suid-A­fri­kaan­se Er­fe­nis­hulp­bro­na­gent­skap, het dié mening ge­lug op ’n o­pen­ba­re ver­ga­de­ring oor die beeld voor die hoof­ge­bou op die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat (UV) se Bloem­fon­tein-kam­pus.

M­wa­sin­ga, ’n oud­stu­dent aan die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad (UK), het ge­sê die ver­wy­de­ring van die R­ho­des-stand­beeld daar het geen ver­skil aan stu­den­te se pyn ge­maak nie.

“Ek was on­langs op die UK­kam­pus en daar­die pyn waar­van al­mal praat, is steeds daar. Dit is nie ver­want aan ’n stand­beeld nie; dis in­tern en spruit uit ’n maat­skap­li­ke toe­stand.

“Jy kan el­ke beeld in die land ver­wy­der, maar ek kan jou be­lo­we jy gaan steeds die­self­de voel,” het hy ge­sê.

“In­dien ons iets wil weg­vat of toe­maak wat pyn ver­teen­woor­dig, moet Rob­ben­ei­land ook toe­ge­maak word en die­self­de met Kon­sti­tu­sie­heu­wel waar men­se ge­hang is.

“Gaan jy Rob­ben­ei­land as ’n ter­rein wat ge­wel­di­ge pyn en trau­ma vir baie po­li­tie­ke ge­van­ge­nes in­hou, weg­vat? Nee. Ons moet eer­der ma­nie­re vind om dit te om­skep in iets wat tot ’n mo­der­ne Suid-A­fri­ka spreek.”

S­pre­kers en le­de van die ge­hoor was in ’n vu­ri­ge de­bat ge­wik­kel oor die ge­skied­kun­di­ge per­spek­tief op S­teyn, die laas­te pre­si­dent van die on­af­hank­li­ke re­pu­bliek van die Oran­je-Vry­staat. S­teyn het hom vir ’n Vry­staat­se u­ni­ver­si­teit be­y­wer.

A­si­ve Dlan­j­wa, pre­si­dent van die UV-stu­den­te­raad, het ge­sê swart men­se er­vaar pyn in S­teyn se teen­woor­dig­heid.

“Toe hul­le die beeld des­tyds (in 1929) op­ge­rig het, is daar­die waar­des wat hul­le in hom ge­vier het die­self­de waar­des wat ons van­dag as land en in­stel­ling ver­ge­stalt en waar­heen ons stre­we?

“Ek daag e­nig­ie­mand uit om te sê daar­die man ver­teen­woor­dig ’n de­mo­kra­tie­se sa­me­le­wing.”

Prof. Ma­tie Hoff­man, ’n UV-do­sent, het voor­ge­stel S­teyn bly staan en word met stand­beel­de van E­mi­ly Ho­bhou­se en Sol Plaat­je aan­ge­vul.

“Dis dui­de­lik dat die drin­gend­heid waar­mee som­mi­ge stu­den­te die stand­beeld wil ver­wy­der, ’n te­ken is dat hul­le nie A­fri­kaans op die kam­pus wil hê nie.

“Die ver­wy­de­ring sal tot ver­de­re ver­vreem­ding tus­sen die UV en die A­fri­kaan­se ge­meen­skap by­dra.”

Prof. Jo­han Ros­souw, ook ’n UV-do­sent, het pront­uit ge­sê daar moet van die beeld ont­slae ge­raak word.

“Kom ons kry die beeld uit die pad en ver­skuif dit na die Vrou­e­mo­nu­ment. Dit moes in die eer­ste plek nie hier ge­wees het nie. U­ni­ver­si­tei­te moe­nie met po­li­tie­ke fi­gu­re ver­een­sel­wig word nie.

“Die laas­te ding wat ek wil sien, is swart stu­den­te wat die beeld be­storm en deur A­fri­kaan­se stu­den­te te­ë­ge­sit word. Dit sal net tot ’n bot­sing lei.”

Ben M­wa­sin­ga, ’n be­stuur­der van die Suid-A­fri­kaan­se Er­fe­nis­hulp­bro­na­gent­skap.

Fo­to’s: RU­AN BRU­WER

Prof. Jo­han Ros­souw, ’n do­sent aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat.

A­si­ve Dlan­j­wa, pre­si­dent van die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat se stu­den­te­raad.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.