M&R skop steeds vas teen R17 per aan­deel

Volksblad - - Sake - El­vi­ra Wood

Mur­ray & Ro­berts (M&R) hou voet by stuk dat die Duit­se be­leg­gings­groep A­ton hom steeds te min aan­bied vir ’n oor­na­me­tran­sak­sie.

Hy het gis­ter­mid­dag ’n te­le­kon­fe­ren­sie met be­leg­gers ge­hou om die nuut­ste ge­beu­re met be­trek­king tot die tran­sak­sie te be­spreek.

Su­resh Ka­ma, voor­sit­ter van M&R se on­af­hank­li­ke di­rek­sie, sê die di­rek­sie hou by sy stand­punt dat R17 per aan­deel ’n on­der­waar­de­ring van die maat­skap­py is en dat A­ton na reg­te tus­sen R20 en R22 per aan­deel moet aan­bied.

M&R het gis­ter­og­gend teen R17,05 per aan­deel op die JSE ver­han­del.

Ka­ma het ge­sê die di­rek­sie raai steeds sy min­der­heids­aan- deel­hou­ers aan om nie die aan­bod te aan­vaar nie.

“Die on­af­hank­li­ke di­rek­sie se mening is dat A­ton vas­be­slo­te is om met ’n vy­an­di­ge oor­na­me van M&R voort te gaan.”

Vol­gens Ka­ma het hul­le ma­le son­der tal pro­beer om die voor­ge­no­me tran­sak­sie met A­ton te be­spreek, maar die Duit­se maat­skap­py is nie be­reid om dit te doen nie.

Ka­ma sê hul­le stem nie saam met die oor­na­me­re­gu­le­ring­spa­neel se be­slis­sing dat M&R- se di­rek­sie A­ton se aan­bod in die wie­le pro­beer ry nie.

So iets is ’n oor­tre­ding van die Maat­skap­py­wet.

Die pa­neel het dié be­vin­ding ver­le­de week ná ’n twee dae lan­ge ver­hoor mid­del Mei ge­pu­bli­seer. Vol­gens Ka­ma was al­le stap­pe wat die ko­mi­tee ge­doen het daar­op ge­mik om te ver­se­ker dat die be­slui­te tot voor­deel van die maat­skap­py en sy aan­deel­hou­ers ge­neem word.

Die oor­na­me­pro­ses kan M&R se plan om A­veng te koop in die wie­le ry.

Ka­ma het gis­ter ge­sê hy wil die A­veng-tran­sak­sie met A­ton be­spreek, maar wou nie nog be­son­der­he­de ver­skaf nie.

A­ton staan die oor­na­me van A­veng teen.

M&R sê hy glo steeds dat die voor­ge­stel­de tran­sak­sie om A­veng te be­kom tot voor­deel van al­bei maat­skap­pye sal wees.

Hen­ry Laas, uit­voe­ren­de hoof van M&R, het glad nie aan die te­le­kon­fe­ren­sie deel­ge­neem nie. Hy is deur die de­par­te­ment van han­del en ny­wer­heid se oor­na­me­re­gu­le­ring­spa­neel ver­bied om e­ni­ge ver­de­re uit­spra­ke oor A­ton se oor­na­me­po­ging te maak.

M&R en A­ton is al­bei deur die pa­neel voor stok ge­kry in een van die he­wig­ste oor­na­me­stry­de nóg in Suid-A­fri­ka.

Die twee maat­skap­pye het me­kaar oor en weer by die re­gu­le­ring­spa­neel ver­kla en die kla­er is in al­le ge­val­le ge­lyk ge­gee ná ’n ver­hoor op 15 en 16 Mei. Die uit­spraak is Vry­dag ge­le­wer.

M&R het ge­kla dat A­ton in­ge­vol­ge oor­na­me­re­gu­la­sies ’n ver­plig­te aan­bod moet doen vir die aan­de­le in M&R wat hy nog nie be­sit nie, pleks van ’n vry­wil­li­ge aan­bod, soos A­ton ge­doen het.

Aan­deel­hou­ers wat, soos A­ton, meer as 35% van ’n maat­skap­py se aan­de­le be­kom, is ver­plig om ’n aan­bod te doen vir die vol­le aan­de­le­ka­pi­taal van ’n maat­skap­py.

A­ton het reeds in A­pril ’n be­lang van meer as 35% in M&R be­kom.

A­ton het op sy beurt ge­kla oor Hen­ry Laas, uit­voe­ren­de hoof van M&R, en die di­rek­sie se uit­spra­ke teen A­ton se aan­bod.

M&R se aan­deel­prys het gis­ter slui­tings­tyd met 2,22% tot R17,53 op die JSE ge­styg teen­oor sy o­pe­nings­prys.

Hen­ry Laas, uit­voe­ren­de hoof van Mur­ray & Ro­berts.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.