Vi­ce­roy kom glo met nog ’n aan­val

Volksblad - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

Vi­ce­roy gaan bin­ne die vol­gen­de paar dae nog ’n Suid-A­fri­kaan­se maat­skap­py aan­val, sê Ger­rie Fou­rie, uit­voe­ren­de hoof van Ca­pi­tec.

Hy het voor die par­le­ment se staan­de ko­mi­tee oor fi­nan­sies ge­ant­woord op vrae oor waar­om hy dink Vi­ce­roy vir Ca­pi­tec aan­ge­val het.

Fou­rie meen Vi­ce­roy het in De­sem­ber heel­wat ge­loof­waar­dig­heid ge­kry in re­ak­sie op sy ver­slag oor S­tein­hoff. So­wat 80% van die ver­slag het eg­ter be­staan uit Duit­se na­vor­sing wat al ses maan­de ge­le­de ge­pu­bli­seer is.

Ca­pi­tec se aan­deel­prys het op ’n baie hoë vlak ver­han­del toe Vi­ce­roy met sy aan­val be­gin het, en Vi­ce­roy het al uit­druk­lik op Bloom­berg TV er­ken hy het kort­po­si­sies op Ca­pi­tec se aan­deel­prys uit­ge­neem, sê Fou­rie. Dit is waar ’n be­leg­ger ver­wag dat ’n aan­deel­prys gaan val en hul­le “ver­koop” dan voor­uit die aan­deel wat hul­le nog nie be­sit nie, om dit la­ter te­rug te “koop” na­dat die prys ge­val het. Die ver­skil tus­sen die twee tran­sak­sies is sy wins.

Fou­rie sê dit is be­kend dat Vi­ce­roy on­langs ge­waar­sku het hy gaan bin­ne­kort weer ’n ver­slag oor ’n Suid-A­fri­kaan­se maat­skap­py uit­reik.

■ Die Ge­drags­o­wer­heid vir die Fi­nan­si­ë­le Sek­tor (FSCA) het aan die ko­mi­tee ge­sê een van die drie be­leg­gers wat deel is van Vi­ce­roy het die FSCA on­langs ’n week ge­gee om hom in New York te kom be­soek om sy klag­tes oor Ca­pi­tec te be­spreek. Maar dit was on­moont­lik om­dat daar nie ge­noeg tyd sou wees om die vi­sum­aan­soe­ke te doen nie, en die FSCA sou ook met die A­me­ri­kaan­se se­ku­ri­tei­te-o­wer­heid moes ska­kel.

’n Nu­we da­tum in Ju­nie of Ju­lie is nou ge­gee waar die FSCA sal pro­beer om die Vi­ce­roy-ver­teen­woor­di­ger in A­me­ri­ka of B­rit­tan­je te gaan be­soek.

Is­mail Mo­mo­ni­at, ad­junk-di­rek­teur-ge­ne­raal van die na­si­o­na­le te­sou­rie, sê as Vi­ce­roy so erns­tig was oor pro­ble­me met ’n SuidA­fri­kaan­se bank, sal hul­le self na Suid-A­fri­ka kom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.