Volksblad

Dit is walg­lik en sen­sa­sie, sê Ba­rend du P­les­sis

-

Walg­li­ke, goed­koop sen­sa­sie wat hom sonder ver­weer laat. Hy kan hom­self nog teen dié ka­rak­ter­sken­ding ver­de­dig, maar Mag­nus Ma­lan kan nie.

Só sê Ba­rend du P­les­sis, oud­mi­nis­ter van fi­nan­sies, oor die be­we­rin­ge van pe­do­fi­lie in die boek Die Seuns van Bi­rd Is­land en oor be­rig­ge­wing daar­oor waar­na by na­me na wy­le Mag­nus Ma­lan, ook ’n mi­nis­ter in die des­tyd­se NP-re­ge­ring, ver­wys word.

In die boek en be­rig­te is na die “der­de mi­nis­ter” ver­wys, maar Du P­les­sis het in ’n on­der­houd in

Rap­port gis­ter ge­sê dis klaar­blyk­lik dat in die boek en be­rig­te na hom ver­wys word.

Vol­gens Du P­les­sis het hy vroe­ër ook in ’n ver­kla­ring on­der sy naam die be­we­rin­ge hef­tig ont­ken.

Oor ’n vroe­ë­re be­rig, ook in

Volks­blad, waar­in ’n mnr. X ge­sê het hy was een van die slag­of­fers van die pe­do­fie­le (Ma­lan by na­me) het Du P­les­sis ook in Rap­port sterk ge­re­a­geer.

Du P­les­sis meen dit is ’n “saam­ge­flans­te be­rig”. Hy be­vraag­te­ken on­der meer die a­no­nie­me bron se ver­wy­sing daar­na dat:

“al­mal daai sa­fa­ri suits ge­dra het”, en

Ma­lan se “duur reuk­weer­der” aan hom bly kleef het.

“Mag­nus in ’n sa­fa­ri­pak? Ek? In my lé­we nooit!”

Ook het hy nooit ’n sweem­pie van reuk­weer­der by Ma­lan op­ge­merk nie.

Du P­les­sis wil weet waar die fei­te en be­wy­se is van die sto­rie wat as “on­be­twis­ba­re, fei­te­li­ke waar­heid” aan­ge­bied word.

Ook in Rap­port het ver­skeie des­tyd­se NP-mi­nis­ters ont­ken dat hul­le iets van be­we­rin­ge teen Ma­lan of ’n der­de mi­nis­ter ge­weet het.

Pik Bo­tha, oud-mi­nis­ter van bui­te­land­se sa­ke, maak die be­we­rings as “lou­ter kaf” af. Oud­pres. FW de K­lerk, A­dri­aan Vlok, oud­mi­nis­ter van wet en or­de, en Kent Durr, oud­mi­nis­ter van be­gro­ting­sa­ke en ar­beid, het al­mal ge­sê hul­le weet nie hier­van nie.

Genl. Con­stand Vil­joen, wat in 1980 by Ma­lan as weer­mag­hoof oor­ge­neem het, sê ’n groep oud­kol­le­gas be­skou dit as “’n be­re­ken­de swart­smeer­veld­tog van ’n man wat baie diep spo­re in lands­diens ge­trap het”.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa