Be­oor­de­laars be­ïn­druk met skool­koe­ran­te se ge­hal­te

Volksblad - - Nuus -

Die be­oor­de­laars moes be­hoor­lik sweet om tus­sen die puik in­skry­wings die wen­ners van van­jaar se Volks­blad-skool­koe­rant­kom­pe­ti­sie aan te wys.

Die bes­te ge­druk­te koe­rant vir ho­ër­sko­le is van­jaar Die Oe­ster van die Ho­ër­skool Jim Fou­ché.

Die Ho­ër­skool Sen­traal se Tra­lie Va­ria is as die bes­te di­gi­ta­le koe­rant aan­ge­wys.

Die kroon van la­er­sko­le­kam­pi­oen (ge­druk) word ge­deel deur S­ta­bi­lis Ju­ni­or van G­rey-kol­le­ge (p­ri­mêr) en O’Ku­lis van die La­er­skool Wil­lem Post­ma.

Dié twee koe­ran­te het pre­sies die­self­de to­ta­le aan­tal pun­te van die be­oor­de­laars ont­vang.

Daar was nie e­ni­ge in­skry­wings vir die la­er­sko­le se di­gi­ta­le ka­te­go­rie nie.

Die twee­de plek vir ho­ër­sko­le (ge­druk) word in­ge­neem deur G­rey-kol­le­ge (se­kon­dêr) se S­ta­bi­lis, met Voor­uit van die Ho­ër Mei­sie­skool Oran­je in die der­de plek.

Die twee­de plek vir la­er­sko­le be­hoort aan K­waak­blad van die La­er Mei­sie­skool Oran­je, met Die Wel­pie van die La­er­skool Fi­chardt­park der­de.

Vol­gens Chris­to van S­ta­den, ko­ör­di­neer­der van die pro­jek, was die be­oor­de­laars dui­de­lik be­ïn­druk deur die ge­hal­te van die in­skry­wings en het die koe­ran­te oor die al­ge­meen hoë pun­te ont­vang.

Nog koe­ran­te wat in­ge­skryf is en wat groot lof van die be­oor­de­laars ont­vang het, was Die Vis­graat van die La­er­skool Dr. C.F. Vis­ser en die ge­druk­te Tra­lie Va­ria van die Ho­ër­skool Sen­traal.

Die wensko­le ont­vang elk R3 000, ter­wyl die sko­le in die twee­de plek elk R1 000 sal ont­vang.

’n Prys­oor­han­di­gings­ge­leent­heid word vir Woens­dag­mid­dag 17 Ok­to­ber by Volks­blad se kan­to­re in Bloem­fon­tein be­plan.

Die sko­le sal per e-pos uit­ge­nooi word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.