Zim kre­peer

Po­li­sie slaan toe om pro­tes te stuit

Volksblad - - Nuus -

’n Groot aan­tal po­li­sie­le­de is in Ha­ra­re, hoof­stad van Zim­bab­we, ont­plooi om te keer dat be­plan­de be­to­gings teen die be­nar­de e­ko­no­mie­se toe­stand in die land voort­gaan.

Vak­bond­lei­ers en ak­ti­vis­te wat die be­to­gings teen die re­ge­ring be­plan, is vol­gens Zim­bab­we La­wy­ers for Hu­man Rights (ZLHR) in heg­te­nis ge­neem.

Die or­ga­ni­sa­sie het gis­ter­og­gend ge­twiet dat hy van sy le­de Mu­ta­re toe ge­stuur het waar le­de van die Zim­bab­we Con­gress Tra­de U­ni­on (ZCTU) glo by die po­li­sie­kan­toor aan­ge­hou word.

Vol­gens Z­wNews is die ZCTU­pre­si­dent, Pe­ter Mu­ta­sa, en die se­kre­ta­ris-ge­ne­raal, Jap­het Moyo, in heg­te­nis ge­neem.

Die po­li­sie het 20 men­se in Mu­ta­re en 13 in Mas­vin­go aan­ge­keer, blyk uit die ZCTU se twiets.

’n Po­li­sie­bron het vol­gens Z­wNews ge­sê 50 ZCTU-ak­ti­vis­te, be­to­gers en amp­te­na­re is oor die land heen in heg­te­nis ge­neem ter­wyl die po­li­sie in al­ler yl werk om te keer dat die si­tu­a­sie hand­uit ruk.

Le­de van die teen­be­to­gings­een­heid is af­ge­neem ter­wyl hul­le be­to­gers by die ZCTU se hoof­kan­toor in Ha­ra­re in heg­te­nis ge­neem en op pam­flet­te en teen­re­ge­rings­ma­te­ri­aal be­slag ge­lê het, be­rig Z­wNews.

Voor­dat Mu­ta­sa in heg­te­nis ge­neem is, het hy aan joer­na­lis­te ge­sê: “Ons sal vreed­saam teen ons swaar­kry be­toog. Ons is hier om die o­wer­heid in ken­nis te stel dat Zim­bab­wi­ërs swaar­kry,” be­rig News24.

’n Groot aan­tal po­li­sie­le­de het gis­ter in Ha­ra­re diens ge­doen. Hul­le was ge­wa­pen met knup­pels, ge­we­re en traan­rook­kan­ne­tjies, ter­wyl wa­ter­ka­non­ne in som­mi­ge stra­te ge­par­keer was.

Cain Mat­he­ma, mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke, het be­klem­toon dat die po­li­sie al­le be­to­gings sal stop­sit.

Pres. Em­mer­son M­nang­ag­wa steun sterk op sy amp­te­na­re om die e­ko­no­mie te her­stel, be­rig Z­wNews.

Si­mon K­ha­ya Moyo, woord­voer­der van die re­ge­ren­de Za­nu-PF, het “ek­ster­ne mag­te” Dins­dag in ’n ver­kla­ring ge­bla­meer vir die swak e­ko­no­mie.

Die e­ko­no­mie­se si­tu­a­sie het die laas­te tyd ’n laag­te­punt be­reik. Win­kels suk­kel om voor­raad aan te vul. Die prys van goe­de­re soos kook­o­lie het dras­ties ge­styg weens groot aan­ko­pe deur pa­nie­ke­ri­ge ver­brui­kers. Toue by vul­sta­sies is bui­ten­ge­woon lank.

KFC en an­der kits­kos­re­stau­ran­te kan nie voor­raad koop nie weens ’n te­kort aan A­me­ri­kaan­se dol­lars wat baie re­stau­ran­te dwing om hul deu­re te sluit.

C­hic­ken Inn in Bu­la­wa­yo het nie meer hoen­der nie. Per­so­neel­le­de sê hul­le weet nie wan­neer hul­le weer voor­raad gaan kry nie. Die­self­de lot het St. El­mo’s Piz­za ge­tref.

Som­mi­ge win­kels se nood­saak­li­ke pro­duk­te het op­ge­raak.

Ap­te­ke het nie meer di­a­be­tes- en bloed­druk­me­di­sy­ne nie en die Vereniging van Dok­ters vir Men­se­reg­te het gis­ter ’n ul­ti­ma­tum aan die re­ge­ring ge­stel om bin­ne 72 uur ge­noeg geld vir me­di­sy­ne­ver­kry­ging be­skik­baar te stel, an­ders gaan die vereniging die re­ge­ring voor die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof daag.

S­taats­amp­te­na­re ont­ken dat daar ’n te­kort aan pro­duk­te in die land is en sê die kri­sis het uit “gie­rig­heid” ont­staan.

Hi­per­in­fla­sie het Zim­bab­we ge­dwing om sy eie geld­een­heid, die Zim­bab­wie­se dol­lar, in 2009 deur die A­me­ri­kaan­se dol­lar te ver­vang.

Be­las­ting van 2c vir el­ke dol­lar van e­lek­tro­nie­se be­ta­lings is ver­le­de week in­ge­stel in ’n po­ging om die suk­ke­len­de e­ko­no­mie te help.

Fo­to:­ AP

’n Vrou loop Dins­dag ver­by leë rak­ke in ’n win­kel in Ha­ra­re.

Pres. Em­mer­son M­nang­ag­wa

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.