Grond: 18 groe­pe kry kans vir voor­leg­gings

Volksblad - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Nóg 18 or­ga­ni­sa­sies gaan kans kry om mon­de­ling­se voor­leg­gings te doen oor of Suid-A­fri­ka se Grond­wet ge­wy­sig moet word om die ont­ei­e­ning van grond son­der ver­goe­ding moont­lik te maak.

Dít het gis­ter by die par­le­ment be­kend ge­word toe die grond­wet­li­ke her­sie­nings­ko­mi­tee vergader het om sy fi­na­le pro­gram op te stel. Die ko­mi­tee be­plan om sy taak teen ein­de No­vem­ber af te han­del na­dat hy die par­le­ment ge­vra het om sy vo­ri­ge sper­da­tum van 28 Sep­tem­ber te ver­leng.

Le­wis N­zi­man­de, me­de­ko­mi­tee­voor­sit­ter, sê die 18 or­ga­ni­sa­sies is die laas­tes wat die groen lig van die ko­mi­tee ge­kry het om hul saak oor ont­ei­e­ning mon­de­lings voor die ko­mi­tee te stel.

Die PAC is ge­dis­kwa­li­fi­seer om­dat die ko­mi­tee be­sluit het dat die groep nie po­li­tie­ke par­tye of in­di­vi­due son­der kies­af­de­lings sou in­sluit nie.

Vol­gens N­zi­man­de sal die or­ga­ni­sa­sies, wat ook die FW de Klerk-stig­ting in­sluit, nou op 25 en 26 Ok­to­ber kans kry om hul mon­de­ling­se voor­leg­gings te le­wer. Van die or­ga­ni­sa­sies het vol­gens hom ook die par­le­ment ver­soek om hul­le by te staan met reis­kos­te om na die par­le­ment te kan kom. Die par­le­ment moet nog oor hier­die kwes­sie be­sluit.

Vol­gens N­zi­man­de be­plan die ko­ding.

mi­tee daar­na om sy ver­slag oor sy man­daat teen 15 No­vem­ber af te han­del.

“Van 26 tot 28 No­vem­ber moet die ver­slag (deur die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring) ge­de­bat­teer word vir aan­vaar- Daar sal geen ver­de­re ver­len­gings wees nie. Ons wil hier­die ding teen ein­de No­vem­ber af­han­del,” sê N­zi­man­de.

In­tus­sen het die ko­mi­tee gis­ter S­tand­ford Mai­le tot nu­we me­de­voor­sit­ter ver­kies na­dat die vo­ri­ge een, die se­ni­or ANC-LP Vin­cent S­mith, vroe­ër moes be­dank weens be­rig­te van News24 dat hy na be­we­ring ’n be­drag van min­stens R870 000 van An­ge­lo A­griz­zi van die om­stre­de fa­si­li­teits­be­stuurs­fir­ma Bo­sa­sa in 2015 en 2016 ont­vang het.

Die mon­de­ling­se voor­leg­gings op 25 en 26 Ok­to­ber sal die twee­de keer wees dat die ko­mi­tee voor­leg­gings mon­de­lings by die par­le­ment sal aan­hoor.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.