VBS-skan­daal vra dat weer na Zu­ma ge­kyk word

Volksblad - - Kommentaar -

Die skan­da­li­ge stroop­tog by VBS Mu­tu­al Bank stel ’n paar be­lang­ri­ke kwes­sies aan die or­de: Eer­stens moet spoe­dig dui­de­lik­heid ge­kry word oor hoe arm men­se, be­jaar­des en suk­ke­len­de mu­ni­si­pa­li­tei­te wat aan die neus ge­lei is om by VBS te bank, ge­raak word as die bank ge­li­kwi­deer word. Die dief­stal van R1,89 mil­jard tus­sen 2015 en van­jaar gaan waar­skyn­lik hier die hard­ste tref.

T­wee­dens het die EFF baie om te ver­dui­de­lik. Ju­li­us Ma­le­ma was van­dees­week nog baie luid­rug­tig oor Nhlanhla Ne­ne se ver­ga­de­rings met die Gup­ta-fa­mi­lie en het só by­ge­dra tot die o­pen­ba­re druk op die fi­nans­mi­nis­ter en dat hy sy pos kwyt is.

Nou wys die vin­ger in die an­der rig­ting met be-we­rings dat die EFF ook geld van VBS ge­kry het. B­ri­an S­hi­vam­bu, broer van Floyd S­hi­vam­bu, EFFon­der­lei­er, het na be­we­ring R16 148 569 van VBS ont­vang. Lui­dens be­rig­te het Ma­le­ma, Floyd en die EFF ook aan die ont­vang­kant ge­staan.

In ag ge­no­me die streng han­te­ring wat hul­le in die Ne­ne-ge­val ge­ëis het, moet Ma­le­ma en Floyd eer­der van hul par­ty­pos­te af­stand doen tot tyd en wyl hul on­kreuk­baar­heid be­wys is.

Der­dens is dit dui­de­lik dat die be­drae wat in die ver­slag ge­noem word eint­lik maar net die oor­tjies van die see­koei is. Adv. Ter­ry Mo­tau SC, wat die on­der­soek ge­lei het, sê dit is eint­lik on­moont­lik om vas te stel hoe­veel geld ge­steel is.

Juis teen dié ag­ter­grond moet die pre­sie­se voor­waar­des en te­rug­be­ta­ling­ske­du­le van die bank se des­tyd­se le­ning aan Ja­cob Zu­ma om ’n deel van die N­kand­la-geld te­rug te be­taal, ge­fyn­kam word.

Reeds met die toe­staan van die le­ning het fi­nan­si­ë­le kun­di­ges vrae ge­had oor die gron­de daar­voor en die 74-ja­ri­ge Zu­ma se ver­moë om die geld in sy leef­tyd te­rug te be­taal. Vraag is: Was dié “le­ning” dan nie maar eint­lik ’n “sken­king” nie?

Die be­denk­lik­heid van dié le­ning kry nu­we be­te­ke­nis in ag ge­no­me die feit dat An­di­le Ra­ma­vhun­ga, des­tyd­se uit­voe­ren­de hoof van VBS, in­der­tyd per­soon­lik en on­om­won­de die ver­se­ke­ring ge­gee het dat al­les wel pluis is met die le­ning. Maar dis die ein­ste Ra­ma­vhun­ga wat na be­we­ring self R29 mil­joen van VBS se geld ge­kry het, weet ons nou.

Die ge­reg moet waar no­dig sy be­loop neem, want die pu­bliek ver­dien om die vol­le waar­heid te hoor.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.