Hoe lank gaan ons dit duld?

Volksblad - - Kommentaar -

Ger­hard Be­zui­den­hout, Bloem­fon­tein

Die­self­de dag wat Volks­blad die fo­to­beeld “Skan­de van vrot stad Bloem­fon­tein” (09.10) pu­bli­seer, be­vind ek my op die hoek van E­li­za­beth- en WesBur­ger­straat.

Om hier te kom het ek ver­by die on­kruid­be­groei­de en rom­mel­be­strooi­de Hert­zog­plein, wat van ha­we­lo­ses we­mel, ge­ry. By aan­skoue van die klomp vul­lis­sak­ke op die hoek van A­li­wal- en E­li­za­bethstraat het ek am­per teen die sy­paad­jie vas­ge­ry.

Na­dat my sa­ke af­ge­han­del is, het ek “my le­we ge­waag” en ook ’n stel­le­tjie fo­to’s ge­neem. Die te­ma is deur­lo­pend vul­lis­sak­ke en o­n­af­ge­han­del­de bou­werk oor so­wat 460 m aan weers­kan­te van die straat.

Vir ie­mand wat pas te­rug­ge­keer het uit S­pan­je, I­ta­lië en ver­skeie an­der plek­ke waar be­wa­ring en ver­sor­ging op­merk­lik was, is hier­die beeld ’n tra­gie­se ver­haal.

Op Google E­arth kan ’n mens ’n kon­struk­sie­gat van 1,5 m diep al van Mei af op die hoek van A­li­wal- en E­li­za­bethstraat sien. Dit was des­tyds in ’n ver­val­le toe­stand en is nou meer ver­val­le, met meer rom­mel daar­om, en on­be­skerm en on­be­waak.

Waar­aan is hier­die by­kans on­om­keer­ba­re toe­stand toe te skryf?

Is dit die stel­sel waar­bin­ne die stad be­stuur word, of is dit die men­ta­li­teit van die men­se daar­ag­ter?

Is dit werk­lik moont­lik dat die di­rek­teur van die staats­de­par­te­ment in die im­po­san­te Ci­vi­lia-ge­bou nie ge­noop voel om die stads­be­stuur aan te tree om die ge­mors in Bloem­fon­tein op te ruim nie?

Ons mu­ni­si­pa­li­teit funk­si­o­neer breed­weg in ’n stel­sel van die mas­sa (kie­sers), ver­ko­se raads­le­de en die stads­be­stuur. Dit is de­mo­kra­ties en reg­ver­dig, maar die uit­voe­ring van ta­ke en plig­te is ho­pe­loos.

Voor wie se deur moet hier­die as­tro­no­mie­se ver­val ge­lê word?

Raads­le­de dra die groot­ste aan­spreek­lik­heid, maar kie­sers is aan­da­dig met hul ver­keer­de keu­se by die stem­bus.

Dit is goed om ’n fo­to­beeld te pu­bli­seer en kom­men­taar te le­wer, maar die stel­sel laat nie toe dat die kie­sers in­tree om die wan­funk­si­o­ne­ren­de bu­ro­kra­sie met sy voet­sle­pers uit diens te stel en met be­kwa­me per­so­neel te ver­vang nie.

Is ons ver­by die punt van “no re­turn”?

Ek dink stel­lig so!

Dit gaan aard­skud­den­de ak­sie ver­eis om die ramp en ver­val in ons stad om te keer en te her­stel.

Sal my maan­de­lik­se stads­be­las­ting van R2 091,60 (R100,95 BTW in­ge­sluit) e­nig­sins daar­toe by­dra om ver­an­de­ring te bring waar dit so no­dig is: Sa­ni­ta­sie, voor­ko­men­de in­stand­hou­ding, her­stel­werk, toe­koms­be­plan­ning, noem maar op . . .

Gaan ons werk­lik­waar toe­laat dat Gods wa­ter oor Gods ak­ker weg­vloei en hier­die tra­ge­die net aan­skou?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.