Húl­le ry sous­trein – ver­slag

Volksblad - - Nuus -

53 men­se en regs­lui het lui­dens die ver­slag “The G­re­at Bank Heist” van adv. Ter­ry Mo­tau SC oor VBS Mu­tu­al Bank R1 894 923 674 van dié bank ont­vang, het ’n fo­ren­sie­se on­der­soek deur re­ken­mees­ters be­vind.

Mo­tau skryf dat hy nie in on­der­hou­de kla­rig­heid kon kry oor p­re­sies hoe­veel van VBS Mu­tu­al se geld ge­plun­der is nie of oor hoe­veel geld el­ke per­soon ont­vang het nie.

In dié ver­slag word die vol­gen­de 27 men­se en maat­skap­pye as die “groot­ste be­guns­tig­des” van be­ta­lings deur VBS Mu­tu­al Bank ge­lys:

Ts­hif­hi­wa Ma­to­d­zi, voor­ma­li­ge voor­sit­ter van VBS Mu­tu­al Bank en voor­sit­ter van Ve­le In­ves­t­ments – R325 896 831;

Ka­be­lo Mat­se­pe, voor­ma­li­ge lei­er van die ANC-jeug­li­ga in Lim­po­po – R35 400 105;

Sip­ho Ma­la­ba, voor­ma­li­ge ven­noot van KPMG Suid-A­fri­ka en re­ken­mees­ter – R33 978 379;

P­hophi Muk­ho­dobwa­ne, hoof­be­stuur­der van die te­sou­rie by VBS – R30 572 296;

Paul Mak­ha­vu, pro­ku­reur van die Ven­da- ko­nink­li­ke fa­mi­lie –

R30 461 788;

Ro­bert Mad­zon­ga, pro­ku­reur, voor­ma­li­ge be­dryfs­hoof van VBS en Ve­le se uit­voe­ren­de hoof – R30 372 282;

An­di­le Ra­ma­vhun­ga, uit­voe­ren­de hoof van VBS, re­ken­mees­ter en ban­kier – R28 925 934;

Sol­ly Ma­po­sa, wat by VBS aan­ge­stel is in die pos van “be­stu­ren­de di­rek­teur van koop­han­del” –

R24 441 877;

Ral­li­om Ra­z­wi­na­ne, di­rek­teur van Gun­do We­alth So­lu­ti­ons

– R24 224 198;

To­ni Mp­hep­hu, Ven­da­ko­ning – R17 729 758;

N­di­vhu­wo K­han­ga­le, woord­voer­der van VBS en Ve­le – R16 830 091;

Se­cha­ba Se­ro­te, re­ken­mees­ter – R16 653 458;

Er­nest Ne­sa­ne, nie-uit­voe­ren­de di­rek­teur van

VBS en voor­ma­li­ge hoof van regs­ad­vies by die O­pen­ba­re Be­leg­gings­kor­po­ra­sie (OBK) – R16 646 086;

B­ri­an S­hi­vam­bu, broer van Floyd S­hi­vam­bu, EFF-on­der­lei­er, en lid van die be­stuur van Ma­by­e­ni Tra­ding and Pro­jects – R16 148 569;

Paul Ma­gu­la, nie-uit­voe­ren­de di­rek­teur van VBS en voor­ma­li­ge hoof van ri­si­ko en na­ko­ming by die OBK – R14 818 098;

C­harl Cil­liers, be­stu­ren­de di­rek­teur van In­su­re Group Ma­na­gers (waar­van Ve­le In­ves­t­ments ’n aan­deel­hou­er is) – R12 683 947;

Maan­da Ma­ny­ats­he, uit­voe­ren­de voor­sit­ter van Ve­le In­ves­t­ments, voor­ma­li­ge uit­voe­ren­de hoof van die SA Pos­kan­toor en voor­ma­li­ge be­stu­ren­de di­rek­teur van MTN – R11 279 242; Sa­sa Ne­ma­bu­bu­ni, voor­ma­li­ge hoof­be­stuur­der van ver­ko­pe by VBS – R9 169 288; A­vhas­ho­ni Ra­mi­ko­si, nie­uit­voe­ren­de di­rek­teur van VBS, re­ken­mees­ter en voor­ma­li­ge fi­nan­si­ë­le hoof van die Suid-A­fri­kaan­se Po­li­sie­diens – R5 972 288;

Ta­ka­la­ni Mm­bi, as­sis­tent van Ma­to­d­zi en be­stuur­der van fi­nan­sies en ad­mi­nis­tra­sie by B­ril­li­an­tel Te­le­com­mu­ni­ca­ti­ons –

R4 404 178;

P­hil­lip Ts­hi­li­lo, tak­be­stuur­der van VBS en Ma­to­d­zi se “per­soon­li­ke as­sis­tent en be­taal­mees­ter” – R2 039 990; Ve­le In­ves­t­ments en sy ven­no­te – R936 669 111; Vry­staat-Ont­wik­ke­lings­kor­po­ra­sie – R104 130 932;

Fir­ma­nox – R17 748 384; Fox­burgh Ca­pi­tal – R15 104 100; Sa­bi­corp – R8 453 585; en Ti­i­sang Pri­va­te Ca­pi­tal –

R12 489 230.

Fo­to: SOWETAN

Ts­hif­hi­wa Ma­to­d­zi, voor­sit­ter van VBS Mu­tu­al Bank, en An­di­le Ra­ma­vhun­ga, uit­voe­ren­de hoof, by die on­der­te­ke­ning van ’n ven­noot­skaps­oor­een­koms tus­sen die bank en die T­wel­ve A­pos­t­les’ C­hurch op 2 Fe­bru­a­rie ver­le­de jaar in Jo­han­nes­burg.

R17 mil­joen: To­ni Mp­hep­hu, Ven­da-ko­ning

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.