Vraag ge­vra oor weer­wolf en vam­pier

‘Kan hul­le be­die­ning lei vir oud-sa­ta­nis­te?’

Volksblad - - Kontrei - Jana Marx

Kan ’n weer­wolf en ’n vam­pier ’n be­die­ning lei wat voor­ma­li­ge sa­ta­nis­te help?

Dit was een van die vrae in die hoog­ge­regs­hof in Jo­han­nes­burg aan ’n staats­ge­tuie in die saak oor die Kru­gers­dorp-af­spraak­moor­de.

Le Roux S­teyn (22) is reeds ver­oor­deel weens sy aan­deel aan 11 moor­de wat met die “Chris­te­li­ke be­die­ning” E­lec­tus per Deus (Uit­ver­kies deur God) ver­bind word. Le Roux het ge­tuig hy het op 19 jaar die E­lec­tus per Deu­sta­toe­ëer­merk ge­kry, want dit het hom “laat deel voel van die be­die­ning”.

Ce­ci­lia (37), die ver­meen­de op­per­brein, Zak Va­len­ti­ne (34) en Mar­cel S­teyn (20), Le Roux se sus­ter, word tans ver­hoor.

Le Roux se ma, Ma­rin­da (52), en John Bar­nard (42) is ook reeds ge­von­nis.

Hy het die hof ’n ta­toe­ëer­merk aan sy lin­ker­arm ge­wys. “Dit is ’n weer­wolf. Ek het dit vir Ce­ci­lia ge­kry. Ce­ci­lia het al­mal in die be­die­ning laat glo sy is ’n vam­pier en ’n weer­wolf.”

Op adv. A­man­da Nel se vraag of ’n vam­pier en weer­wolf ’n be­die­ning kan lei wat voor­ma­li­ge sa­ta­nis­te help, het Le Roux ge­ant­woord: “Dis die vraag wat ek ook het.”

Hy het ge­tuig hy was in die groep om­dat sy ma lid was. “Sy het my laat glo my pa wou my nie hê nie, daar­om het ek nê­rens heen ge­had om te gaan nie,” het Le Roux ge­tuig.

“Ce­ci­lia en my ma het ver­skeie ke­re op my ge­skree en vir my ge­sê ek gaan op­ein­dig soos Mi­kei­la. Dit het my bang ge­maak,” het Le Roux ge­tuig.

Mi­kei­la (23), Va­len­ti­ne se vrou, is ver­moor toe sy die groep wou ver­laat.

Vol­gens Le Roux moes groep­le­de maan­de­liks hul tien­des aan Ce­ci­lia oor­han­dig. Dié geld sou glo vir die be­die­ning aan­ge­wend word. Le Roux het Woens­dag ge­tuig groep­le­de het nooit ’n sent van die geld of die so­ge­naam­de be­keer­des ge­sien nie.

Le Roux het ge­sê hy het tal­le ke­re van die huis af pro­beer weg­loop, maar be­sef “hy het nê­rens heen om te gaan nie” en dan maar te­rug­ge­keer.

Ce­ci­lia se man, D­ries, was vol­gens Le Roux ’n ad­ju­dant-of­fi­sier in die po­li­sie. Groep­le­de is glo ge­reeld her­in­ner: “Moe­nie na die po­li­sie toe hard­loop nie. Ons sal weet.”

Vol­gens Le Roux het al die groep­le­de dwelms soos “Cat, Rocks, tik en dag­ga” ge­bruik.

Ce­ci­lia het glo ook vir hom ’n mei­sie en vir sy ma ’n kê­rel ge­re­ël. Hul­le mag dié per­so­ne eg­ter nooit ont­moet het nie en het net te­le­fo­nies ge­kom­mu­ni­keer, “an­ders sou die Kerk van Sa­tan hul­le dood­maak”. Na ver­neem word, het Le Roux la­ter uit­ge­vind dis Ce­ci­lia aan die an­der kant.

Hy het ge­tuig die groep het ge­reeld drei­ge­men­te van die “ho­ë­pries­ter” van die Kerk van Sa­tan ont­vang. Die ver­hoor het ver­daag na­dat Nel ’n hand­ge­skre­we eeds­ver­kla­ring van Le Roux wou be­kom om­dat die oor­ge­tik­te, En­gel­se weer­ga­we vol­gens haar aan in­lig­ting ont­breek.

Reg­ter El­len Ja­cob Fran­cis het haar kort­ge­vat: “Ons vergader nou die dag met die ad­junk-reg­ter-pre­si­dent in sy kan­toor en be­spreek die slae van die pu­bliek wat ons ont­vang om­dat ons nie bin­ne kan­toor­u­re klaar werk nie, maar ek dink nie dis al­tyd ons skuld nie. Dis jul­le regs­ver­teen­woor­di­gers.” Die kruis­on­der­vra­ging her­vat van­dag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.