Ge­roe­pe om gro­ter Ko­nink­ryk as sy eie te bou

Die­ 35-ja­ri­ge­ san­ger­ Len­ Mul­ler­ ver­tel­ dat­die­ ver­maak­wê­reld­ hom­ ge­roep­ het­ en­dat­ hy­ geen­ an­der­ keu­se­ ge­had­ het­ a­som­ te­ luis­ter­ nie.­ Hy­ be­ant­woord­ ’n­ paar­van­ Teré­sa Coetzee­ se­ vrae.

Volksblad - - Vrydag -

Ver­tel ons meer oor jou­self.

Ek is in K­waZu­lu-Na­tal in die dorp Ne­w­cas­t­le ge­bo­re. Ek het skool in Ri­chards­baai klaar­ge­maak na­dat ons heel­wat rond­ge­trek het as kind.

Ek was in ses ver­skil­len­de la­er­sko­le (Ge­or­ge, Groot-Brak, Mos­sel­baai, Har­ten­bos, Rui­ter­bos, Rus­ten­burg) en as ge­volg van die trek­ke­ry het ek nie baie v­rien­de ge­had nie.

Ek is ’n diep siel en dink baie, so ek was maar ’n al­leen­kind . . . in my eie wê­reld.

As ge­volg daar­van het ek nie al­tyd in­ge­pas nie en is op skool maar heel­wat ge­boe­lie.

My guns­te­ling­her­in­ne­ring as kind was die paar jaar wat ek op ’n plaas net bui­te Mos­sel­baai kon bly. Ek was daar in ’n k­lein plaas­skool­tjie, Rui­ter­bos, en ons was om­trent net 48 kin­ders in die he­le skool.

Dees­dae woon ek saam met my vrou in Rand­burg.

Hoe het jy in die mu­siek­wê­reld be­land?

Ek was ge­roep. Dis deel van my skep­pings­doel. My mu­siek is ’n be­die­ning en daar­om skryf ek nie uit my­self of vir my­self nie. Ek voeg my stem by om ’n gro­ter Ko­nink­ryk te bou as my eie. Ek stel ook be­lang in kuns­te­naar-ont­wik­ke­ling en is me­deei­e­naar van ’n pla­te­maat­skap­py (Ka­na­da Re­cords) en e­vent­smaat­skap­py (Ka­na­da En­ter­tai­n­ment), wat nu­we jong kuns­te­naars help om ook die mu­siek­wê­reld te be­tree. Ek is baie ge­help op my pad, so ek wil graag an­der ook help. On­ge­veer ses jaar ge­le­de het ek my heel­tyd­se werk be­dank om ’n sen­de­ling in die mu­siek­be­dryf te wees. Ek het die voor­reg as kuns­te­naar om al twee al­bums te kon uit­reik: Dood­ge­wo­ne a­von­tuur en Oog van die storm.

Hoog­te­pun­te so­ver is vir se­ker dat my lied “Vre­de” die te­ma­lied is vir die nu­we kykNET­reeks Men­se men­se. Nog ’n hoog­te­punt sal al­tyd wees om “Sa­rie Marais” saam met S­tef Bos te kon op­neem en ook ver­skeie ke­re saam met hom te kon op­tree.

Jy skryf self jou lied­jies. Ver­tel ons ’n bie­tjie van jou skep­pings­pro­ses.

Ek skryf self, ja, maar skryf ook graag saam met v­rien­de en men­se wat my hart deel. My skep­pings­pro­ses be­gin by ’n p­lek waar ek ge­ïn­spi­reerd voel. Ek glo dat as jy an­der wil in­spi­reer, moet jy eers self ge­ïn­spi­reer word.

So ek skryf graag lied­jies wat net so uit my per­soon­li­ke joer­naal kom, meest­al oor din­ge wat my hart­seer maak, in­spi­reer of hoop gee. Ek wil mu­siek maak wat e­mo­sie ont­lok en men­se laat dink.

In die lied­jie “S­ter­re­wals” lyk jy soos ’n reg­te ro­man­ti­kus. Wat is jul hu­we­liks­ge­hei­me?

Ons is maar nog jonk (ge­luk­kig) ge­troud en leer nog self. Vra my weer oor vyf jaar . . . Wat ek wel weet, is dat ge­loof, goeie kom­mu­ni­ka­sie en eer­lik­heid groot rol­le in ’n ge­son­de hu­we­lik speel. In ’n tyd waar niks meer pri­vaat is nie, voel ons tog die hu­we­lik is hei­lig en dit hoef nie oop te wees vir die pu­bliek nie.

Daar is so baie ne­ga­tie­we goed wat daag­liks om ons en in ons land ge­beur. Hoe bly jy po­si­tief en hoe­kom dink jy steeds Suid-A­fri­ka is ’n won­der­li­ke land om in te bly?

Ge­luk en po­si­ti­wi­teit moe­nie af­hang van om­stan­dig­he­de of men­se se o­pi­nies nie. Dis vir my ’n ge­loof­saak. Ek skryf ge­reeld ge­be­de wat ek pro­fe­ties sing oor hier­die land wat ek lief­het. Suid-A­fri­ka is ’n ryk land, ryk in kul­tuur en men­se wat me­kaar nog leer lief­hê. Dis ’n p­lek waar ek my kin­ders wil groot­maak, want nê­rens an­ders in die wê­reld sal hul­le kan leer wat hul­le hier kan leer nie.

Jou guns­te­ling­flieks van al­le tye?

Fig­ht Club;

In­to the Wild;

W­he­re the Wild T­hings Are; Bra­vehe­art.

Jou guns­te­ling­kof­fie­win­kel in die om­ge­wing waar jy bly?

Die Not Bread Alo­ne-bak­ke­ry en die kof­fie­win­kel in Ro­bin­da­le.

Jou guns­te­lin­gre­stau­rant?

Mo­mo Ba­o­haus, G­reen­si­de.

Jou guns­te­ling­va­kan­sie­be­stem­ming in Suid-A­fri­ka?

Die Wes­kus.

An­der stokperdjies?

Ek skryf graag ge­dig­te.

Jou le­wens­mot­to?

Min din­ge is eint­lik ’n pro­bleem.

Fo­to:­ JA­SON­ RY­AN­ COMINS

Die san­ger Len Mul­ler be­skryf hom­self as ’n diep siel. Ver­tel ons ’n bie­tjie van jou loop­baan tot dus­ver.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.