Ti­to gaan deeg­lik ge­weeg word

Volksblad - - Kommentaar - Brand­punt Ra­pu­le Ta­ba­ne

Daar is net geen ein­de aan die po­li­tie­ke in­tri­ges in dié land nie. Net toe ons dink ons het ’n sta­bie­le re­ge­ring on­der pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa, be­dank die mi­nis­ter van fi­nan­sies.

Dit is waar­skyn­lik die be­lang­rik­ste ka­bi­net­spor­te­feul­je naas die pre­si­dent. Dit is nog al­tyd be­klee deur men­se met in­te­gri­teit, skoon re­kords en in­di­vi­due wat in pas is met die pre­si­dent. Die bes­te be­wys daar­van was in die T­ha­bo M­be­kie­ra, toe T­re­vor Ma­nu­el, sy bond­ge­noot, die pos lank be­klee het. Baie van M­be­ki se kri­ti­ci het trou­ens vir Ma­nu­el bla­meer. Hy was die ver­per­soon­li­king van die re­ge­ring se s­tand­punt van fis­ka­le dis­si­pli­ne, pro-pri­va­ti­se­ring en pro-markte.

Ne­ne was eer­lik en het in­te­gri­teit ge­had, maar was nooit so uit­ge­spro­ke soos Ma­nu­el nie. Hy het sy werk stil­weg ge­doen en nou is hy weg om­dat hy ’n leu­en ver­tel het. Om­dat hy nooit reg­tig ak­tief deel­ge­neem het aan die po­li­tiek nie, het Ne­ne om­trent nooit aan­stoot ge­gee nie. Hy het stel­sel­ma­tig ’n re­pu­ta­sie ver­werf as ie­mand wat ver­trou kan word. Dis der­hal­we geen ver­ras­sing dat tal­le ge­re-spek­teer­de kom­men­ta­tors sy leu­ens as ’n min­de­re mis­stap pro­beer af­maak het nie.

Van die ver­sko­nings wat na­mens hom aan­ge­bied is, sluit in dat hel­de ook fou­te het en ons be­grip moet hê. Maar dit werk nie so nie. As ’n held ’n fout maak, moet hy die prys be­taal. Ge­reg­tig­heid is net gel­dig as dit op al­mal van toe­pas­sing is.

Die ar­gu­ment is dat Ne­ne dit nou laat lyk as­of jy ge­straf word as jy voor die Zon­do-kom­mis­sie ge­tuig en dat dit voor­ge­no­me ge­tui­es sal af­skrik. Dis nie die punt nie. Ne­ne se ge­tui­e­nis het bloot be­ves­tig dat hy vroe­ër ge­lieg het. Hy het twee jaar ge­le­de uit eie be­we­ging vir ’n eNCA-ver­slag­ge­wer ge­sê hy het nog nooit e­ni­ge amp­te­li­ke ont­moe­tings met die Gup­ta-fa­mi­lie ge­had nie. Hy het hul­le net een of twee keer raak­ge­loop en hul­le het geen guns­te van hom ge­vra nie.

Voor sy ver­sky­ning voor die kom­mis­sie het die EFF ge­dreig hul­le sal in­lig­ting oor hom be­kend maak as hy nie die vol­le waar­heid ver­tel nie. Ty­dens sy ge­tui­e­nis het hy met die sak pa­tats vo­ren­dag ge­kom. ’n Dag la­ter het hy ver­sko­ning ge­vra en er­ken hy kon nie vol­doen aan die ver­wag­tings wat aan hom ge­stel is nie.

Hy het Suid-A­fri­ka­ners om ver­gif­nis ge­vra. Kom­men­ta­tors het ge­vra waar­om Ne­ne ge­straf moet word om­dat hy die Gup­tas be­soek het. Daar is ge­sê as al­le mi­nis­ters moet be­dank wat dit ge­doen het, die ka­bi­net sal leeg­loop.

Die pro­bleem was nie dat Ne­ne die Gup­tas ont­moet het nie, maar sy leu­ens daar­oor. He­len Zil­le, DA-p­re­mier van die Wes-Kaap, het al er­ken dat sy die Gup­ta­fa­mi­lie ont­moet én van hul ker­rie ge­ëet het. Tog is sy on­der geen druk om te be­dank nie. Hoe­kom nie? Want sy het er­ken daar was ’n ver­ga­de­ring en ver­tel wat die doel en die uit­koms daar­van was. Dit laat geen ruim­te vir be­spie­ge­ling nie.

In­tus­sen is ons steeds in die duis­ter oor wat tus­sen Ne­ne en die Gup­tas be­spreek is. Hoe­kom ver­tel Ne­ne ons nie meer nie? Sou hy die waar­heid ge­praat het as die EFF hom nie ge­dreig het nie? As hy hier­oor lieg, hoe­kom moet ons hom ver­der ver­trou?

Ek was nie se­ker of hy moes be­dank of nie, maar was ge­skok oor die po­gings om ver­sko­nings vir hom te maak. Hy is ’n goeie mens wat ’n stok­kie voor oud­pres. Ja­cob Zu­ma se kern­plan ge­steek het, is ge­sê. Ons moet nooit ver­sko­ning maak vir po­li­ti­ci van wie ons hou nie, maar daar­op aan­dring dat hul­le aan ba­sie­se ver­eis­tes vol­doen.

Ie­mand het gis­ter ge­sê daar hang geen reu­kie om Ti­to M­bo­we­ni, die nu­we mi­nis­ter van fi­nan­sies, nie. ANC-fak­sies staan ge­reed om e­nig­ie­mand te ta­kel wat net lyk of hy ’n voet ver­keerd sit. Ek stem saam hier­mee. M­bo­we­ni se aan­stel­ling is deur die mees­te men­se ver­wel­kom, maar hy moet weet dat hy aan hoë stan­daar­de ge­meet gaan word. Geen hei­li­ge koeie nie, as­se­blief! ■ Ta­ba­ne is Ci­ty P­ress se po­li­tie­ke re­dak­teur.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.