Wen met: Waar is ons?

Volksblad - - Pretblad -

Lei­dra­de:

1. Hier­die is die wêreld se hoog­ste on­on­der­bro­ke wa­ter­val – met ’n hoog­te van 979 m en ’n val van 807 m. 2. Die wa­ter val oor die berg Auyán-te­pui in die Ca­nai­ma Na­si­o­na­le Park in Ve­ne­zu­e­la. As jy kan raai waar ons ons be­vind, SMS die ant­woord voor Maan­dag om 12:00 na 35986. Be­gin jou SMS met “Waar”, ge­volg deur jou ant­woord, naam en van. ’n SMS kos R1,50. Een kor­rek­te in­skry­wing bring dié le­ser R100 in die sak.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.